Hundar kan känna doften av cancer

Cocker spaniel bäst - unik brittisk studie

NYHETER

Hundar kan inte bara sniffa sig till var husse och matte har gömt godiset.

De kan också med nosens hjälp avgöra om en människa har cancer eller inte.

Det visar en ny brittisk studie.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
bäst i klassen Cocker spaniel gjorde bäst ifrån sig i studien.

En unik studie väcker tankar både om hundars inlärningsförmåga och om vilka doftämnen som tumörer sänder ut.

En grupp brittiska forskare presenterar de nya rönen i kommande nummer av medicintidskriften British Medical Journal. Det är första gången som någon lyckas visa att tumörer utsöndrar ämnen som kan upptäckas med luktsinnet.

Hundarna hade ofta rätt

Sex hundar deltog i studien. De var av raserna cocker spaniel och papillon samt blandras. Under sju månader fick hundarna träna sig på att känna igen urin från en person som drabbats av cancer i urinblåsan. Urinprover från 36 cancerpatienter och 108 friska personer utgjorde studiematerialet.

När det var dags för examen skulle var och en av hundarna avgöra vilket av sju urinprover som kom från en cancerpatient, och de prickade rätt i sammantaget 22 fall av 54 möjliga. Det motsvarar korrekta svar i 41 procent av fallen vilket ingalunda duger som testmetod för cancer, men det visar att hundarna under vissa omständigheter har förmåga att känna av doftämnen från en tumör. Om hundarna bara hade chansat skulle de nämligen statistiskt sett bara ha haft 14 procent rätt, skriver forskarna.

Cocker spaniel-hundarna var bäst, tätt följda av papillon.

Kan bara spekulera

Forskarna skriver ödmjukt att de än så länge bara kan spekulera i exakt vilken kemisk struktur i tumörens doftmolekyler som hundarna reagerade på. Tidigare analyser har visat att det kan röra sig om förhöjda halter av formaldehyd, alkaner eller bensener, men ingen vet säkert.

”Även andra flyktiga organiska molekyler produceras sannolikt”, skriver forskarna.

Upptäckte nytt fall

Det mest anmärkningsvärda med studien är kanske en händelse som inträffade under hundarnas tid som elever.

Hundarna markerade då ihärdigt vid ett av proverna trots att det kom från en kontrollperson, en frisk individ som hade genomgått både urografi (en form av röntgenundersökning) och cystoskopi (undersökning av urinblåsan med hjälp av ett särskilt instrument) utan att läkarna hade hittat minsta tecken på cancer. Hundarnas tränare kliade sig i huvudet och rekommenderade nya provtagningar – för säkerhets skull. Då visade det sig att personen trots allt hade en tumör, men i njuren.

Sara Rosén/TT