Starkt framåt för moderaterna

Det borgerliga blocket går om de röd-gröna i Temo-mätning

NYHETER

En stor ökning för de borgerliga partierna gör att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet får se sig omsprungna i Temos opinionsmätning för september.

Den borgerliga alliansen får tillsammans 49,1 procent mot 48,3 för regeringen och dess samarbetspartier. På en månad har väljarstödet ökat med 3,9 procentenheter för de fyra borgerliga partierna. Samtidigt har s, v och mp backat 4,5 procentenheter, skriver Dagens Nyheter och Sydsvenska Dagbladet.

Framför allt moderaterna går framåt i mätningen. Partiet ökar med 3,1 procentenheter och får 26,6 procent i septembermätningen. Siffran är statistiskt säkerställd. Så höga siffror har partiet inte haft sedan våren 2000 enligt Temo.

Även folkpartiet ökar. Partiet får 11,7 procent, mot 9,8 i mätningen för augusti, en ökning som är statistiskt säker.

Septembermätningen är däremot tråkig läsning för socialdemokraterna. Partiet får 33,1 procent, att jämföra med 35,9 procent av väljarstödet i augusti. Minskningen är statistiskt säker. Det är särskilt bland tjänstemän och medelålders väljare som partiet förlorat stöd.

Partiernas Temosiffror i procent med augustiresultatet inom parentes.

Moderaterna 26,6 (+3,1), folkpartiet 11,7 (+1,9), centern 6,3 (–0,4), kristdemokraterna 4,5 (–0,7), socialdemokraterna 33,1 (–2,8), vänsterpartiet 9,9 (–0,9), miljöpartiet 5,3 (–0,9).

Mätningen gjordes den 25 augusti–22 september då 3779 personer intervjuades per telefon.

TT