Paviljongen slogs i spillror

"Vi vet inte motivet"

NYHETER

För tre veckor sedan gjorde fångarna på Mariefredsanstalten uppror.

Paviljong 3 slogs i spillror av ett tiotal ursinniga interner.

- Det bidrog till att skapa förvirring och känsloladdad stämning, säger Christer Isaksson, säkerhetsansvarig på Kriminalvårdsstyrelsen.

Fångupproret på paviljong 3 orsakade sådan förödelse att hela byggnaden fick stängas för totalrenovering.

Personalen flydde undan fångarnas framfart. Först efter fyra timmar lyckades Kriminalvårdsstyrelsens insatsstyrka slå ned upploppet.

Alla flyttades

- Alla som var placerade på paviljongen flyttades till andra anstalter och häkten, så jag kan inte se att det har något samband med fritagningen, säger anstaltchefen Henrik Svärd.

Sällan våldsamma

Han vet inte vad som orsakade upploppet.

- De hade helt enkelt bestämt sig för att slå sönder. Vi vet inget egentligt motiv, mer än att vi hade flyttat ett par interner från avdelningen strax innan. Men sådana missnöjesyttringar blir sällan så här våldsamma.

Inte inblandade

Tobias Jardeberg och Åke Martinsson som i går fritogs från Mariefredsanstalten satt på paviljong 4, bredvid den som förstördes.

Enligt vad Christer Isaksson och Henrik Svärd känner till var ingen av rymlingarna inblandad i upploppet.

Ann Hagman