Internationella insatser viktigast

Social- demokraterna presenterade sin försvars- proposition

Foto: Claudio Bresciani/Scanpix
Försvarsminister Leni Björklund presenterade på fredagen socialdemokraternas försvarsproposition.
NYHETER

Det redan hårdbantade svenska försvaret ska spara ännu mer.

Redan innan försvarsbeslutet trätt i kraft måste ÖB Håkan Syrén dra ner ännu mer än han planerat för.

I dag presenterades regeringens proposition om ett slimmat svenskt försvar.

Det hårdbantande svenska försvaret ska genomgå en radikal omläggning där utvidgade internationella insatser blir viktigast. Försvarsminister Leni Björklund presenterade regeringens proposition på fredagen. Men hon kunde inte svara på upprepade frågor om hur stora de svenska styrkorna kommer att vara när det nya insatsförsvaret är klart vid utgången av 2007.

ÖB kunde lämna ett klart besked: Sverige kan då ställa upp 100 000 soldater, varav 30 000 är hemvärnssoldater.

Björklund berättade kortfattat hur regeringen bestämt vilka orter som ska mista sina militära förband. Hon klargjorde med adress till protestkörerna, från Arvidsjaur till Göteborg, att hon betraktar det som osannolikt att det blir några förändringar i listan.

Riksdagen bortkopplad

Chansen för missnöjda lokala krafter på de drabbade orterna att riva upp nedläggningsbesluten blir ännu mindre eftersom regeringen med stöd av miljöpartiet tänker se till att riksdagen inte behandlar lokaliseringsfrågorna och förbandens placering.

– Det är en olämplig ordning att riksdagen beslutar om lokaliseringar som bara gäller försvaret och inga andra statliga verksamheter, påpekade Björklund. Det vill vi ändra på.

ÖB konstaterar att han under den kommande treårsperioden kommer att disponera sammanlagt 3,1 miljarder kronor mindre än han räknat med när han drog upp sina planer. Detta fick han besked om först på torsdagskvällen.

För att undvika nya så kallade svarta hål börjar han omedelbart planera om, det vill säga dra upp nya sparplaner.

Inte fler nedläggningar

ÖB betonade att han inte räknar med att lägga ned ännu fler förband än de som nu försvinner, cirka en tredjedel av de befintliga. Det ger för liten vinst på kort sikt.

Vid utgången av 2007 ska försvarets anslag ha sänkts med tre miljarder kronor årligen. Men det är inte bara det militära försvaret som sparar. Andra försvarsmyndigheter tvingas spara ännu mer.

ÖB tycker inriktningen av det nya försvaret är bra men det uppstår en hel del osäkerhet nu när han får mindre pengar. Det ska vi ta itu med genast, sade han. Vi ska inte hamna på efterkälken den här gången.

Missuppfattningar

Försvarsministern avvisade blankt argumenten från bland annat Göteborg och Östersund att deras områden blottläggs för angrepp.

– Vi skulle ändå aldrig skicka ut outbildade värnpliktiga för att möta terrorister, sade hon.

Angrips exempelvis Göteborg kan man skicka färdiga specialförband från Karlsborg och de skulle komma fram snabbare än polisens insatsstyrka. För att använda dem krävs lagändringar som nu utreds.

Överflödiga officerare

Den dramatiska omställning som genomförs de närmaste åren skulle vi aldrig vågat oss på om inte det internationella säkerhetsläget varit så gott, medgav Björklund. Sveriges försvarsförmåga nu är bara ”godtagbar”, ett inte särskilt högt betyg.

Ett särskilt svårt problem att lösa för ÖB är hur han ska bli av med 5 000 övertaliga anställda. Han får ingen hjälp i det kommande försvarsbeslutet. Därför kan det bli fortsatt övertalighet i organisationen, vilket medför ännu högre kostnader än han räknat med.

Oppositionen till attack

Centerpartiet säger nej till regeringens förslag om att den själv ska bestämma vilka förband som ska läggas ner, utan inblandning av riksdagen. Partisekreteraren Jöran Hägglund skriver i ett pressmeddelande att Sverige demokratisk allt mer liknar Putins Ryssland där beslut centraliseras och undanhålls demokratisk prövning.

Moderaterna kommer ”inte att låna sig till ett politiskt schackrande” för att rädda förbandsorter, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt.

– Jag vill inte bidra till att skapa felaktiga förväntningar. Det är ovärdigt.

Regeringens nedläggningsförslag

TT