Fångvaktarna får inga vapen

Thomas Bodström: Det leder bara till att fler människor dör

NYHETER

Justitieminister Thomas Bodström tror inte att rymningen från fängelset i Mariefred blir den sista.

- Det som hänt på senare tid är inte isolerade händelser. Det kan hända igen.

Foto: MAGNUS WENNMAN
justitieministern är oroad Thomas Bodström tycker att läget inom kriminalvården är mycket allvarligt. "Rymningarna har visserligen blivit färre, men de är mer brutala än tidigare", säger han till Aftonbladets Lena Mellin.

I år har sju fångar fritagits från landets säkraste fängelser, sex har rymt och tagit gisslan. Justitieminister Thomas Bodström är, på goda grunder, oroad.

- Vi måste få bukt med den förändrade brottsligheten vid rymningar och liknande. Det ställer helt andra krav på säkerhetstänkande och underrättelsearbete.

Hur vill du beskriva tillståndet för kriminalvården?

- Den befinner sig i en mycket allvarlig situation. Vi har inte tillräckligt många platser. Rymningarna har visserligen blivit färre, men de är mer brutala än tidigare.

Landets häkten och fängelser är knökfulla, det finns inte plats för fler intagna. Vad tänker du göra åt det?

"Det ska bli fler platser"

- I år blir det 800 nya platser. De närmaste åren blir det i genomsnitt 400 platser fler per år. Vi vet inte om det räcker, i hela Västeuropa har man börjat döma ut längre straff. I genomsnitt har strafftiden ökat med 20 procent.

Häkteschefen i Stockholm är kallad till polisförhör för brott mot arbetsmiljölagen eftersom han inte kan förvara de intagna korrekt. Vilket ansvar har du för det?

- Jag ansvarar för att det blir fler platser. Och den frågan har jag tagit tag i.

Blir det fler rymningar från landets säkraste fängelser?

- Man måste vara klar över att det som hänt på senare tid inte är isolerade händelser. Man måste arbeta efter att det kan hända igen. Det är därför vi tagit initiativ till att höja säkerheten på anstalterna, till 120 nya platser på Kumla och en utredning om en ny säkerhetsanstalt.

Regeringens rymningsutredare anser att det inte är omöjligt att hindra landets farligaste fångar från att rymma. Kommentar?

- För de farligaste personerna krävs särskilda åtgärder. Exempelvis en säkerhetsanstalt.

Ska fångvaktarna beväpnas?

- Det leder bara till att fler människor dör. Men polisen ska vara mer närvarande omkring anstalterna än i dag. De är beväpnade.

Det är inte straffbart att rymma från fängelser. Är det bra?

- Jag tycker det ska bli kännbara konsekvenser av att rymma.

- I dag sitter man av två tredjedelar av sitt straff. Om man rymmer eller missköter sig ska man kanske sitta av hela straffet. Det tror jag är oerhört effektivt - och lättadministrerat.

"Hon begärde att få sluta"

Fick Kriminalvårdsstyrelsens chef Lena Häll Eriksson sparken?

- Nej, hon begärde att få sluta. Men hon pratade inte med mig utan med min statssekreterare.

Kom det som en överraskning?

- Jag respekterar hennes beslut.

Vilka konsekvenser är du beredd att dra för egen del?

- Att så fort som möjligt hitta en ny generaldirektör.

Många har krävt din avgång?

- Det är fel dag att diskutera det. Men vi kan gärna ägna oss åt det senare.

Lena Mellin