Psykiskt sjuka beter sig inte alltid konstigt

NYHETER

Knutbymålet fortsätter att fascinera mänskligt och professionellt.

Barnflickan Sara Svenssons psykiska status kommer att bli en knäckfråga för rätten.

Helge Fossmos advokat menar att eftersom den rättspsykiatriska undersökningen visat att Sara Svensson lidit av vanföreställningar kan hon ha misstolkat sms-budskapen.

Advokaten läste upp avsnitt ur undersökningen av barnflickan, där det framgick att hon inte lider av ”dissociation”. Det är ett psykiatriskt begrepp som flertalet läkare, inte ens en del psykiatrer, vet vad det är.

Dissociation innebär att gränserna mellan medvetandet och omvärlden upphört. Vanliga orsaker är svåra psykiska påfrestningar.

Det kan bli betydande svårigheter för domstolen att tolka fundamentalistisk bibelsvenska och psykiatriskt fackspråk.

Helge Fossmos advokat framförde också att det på sina håll sägs att Sara Svensson snarare är offer än gärningsman.

Sanningen är väl att hon är både och, åtminstone i en mänsklig mening.

Liksom i andra aktuella rättsfall är det svårt för de flesta att förstå hur psykiskt sjuka kan agera i olika faser av sin sjukdom. För det krävs lång erfarenhet av psykiatrisk vård.

Det är absolut inte min erfarenhet att psykisk sjukdom innebär att man i alla livets skiften beter sig konstigt och oplanerat. Tvärtom, det är ganska sällan den psykiska sjukdomen är uppenbar för var och en. Det gäller också för dem som lider av den allvarligaste psykiska sjukdomen, schizofreni.

Under rättegångens första dag visade Sara Svensson att hon är en skör person. Det kan inte vara lätt att se sig själv i backspegeln på det obarmhärtiga sätt som en rättegång innebär.

Sara Svensson kommer att behöva mycket hjälp för att komma vidare i livet.

Ulf Åsgård är psykiater och expert på gärningsmannaprofiler. Han kommenterar Knutbyrättegången i Aftonbladet.

Ulf Åsgård

ARTIKELN HANDLAR OM