Göran Persson backar upp Bodström

”Han gör ett mycket bra jobb”

NYHETER

Göran Persson har fullt förtroende för justitieminister Thomas Bodström och avvisar helt kraven på hans avgång.

– Han gör ett mycket bra jobb, säger Persson.

Göran Persson ställde helhjärtat upp på Thomas Bodströms sida när Persson svarade på frågor i samband med Nacka Arbetarkommuns 100-årsfirande på lördagen. Persson tycker att de borgerliga kraven på Bodströms avgång är ett olyckligt stickspår.

– Jag är inte orolig för en debatt om Thomas Bodström. Han är en mycket populär minister med hittills stora framgångar, inte minst när det gäller hans sätt att satsa på polisen.

Inget ministerstyre

Samtidigt tycker Persson att hela regeringen kan sägas bära någon del av ansvaret. Men den svenska politiska strukturen innebär att ministrarna har ansvar för övergripande frågor och myndigheterna för de mer jordnära frågorna, menar Persson.

– Kraven som rests på att han ska avgå har jag svårt att ta till mig. Den här typen av händelser kommer kanske att inträffa även i framtiden. Om man då varje gång ska kräva ministerns avgång ska man löpa linan fullt ut, säger Persson.

– Då ska också regeringen ta in myndigheterna i regeringskansliet så vi får en engelsk situation med ministerier som rymmer både departementen och de statliga myndigheterna. Så har vi det inte och därför avvisar jag av konstitutionella skäl bestämt den här typen av krav.

Är inte nöjd

Samtidigt medger Göran Persson att han inte nöjd med säkerheten i de svenska fängelserna.

– Nej, det är jag självklart inte när den här typen av händelser inträffar. Å andra sidan finns det också i det som nu skett en gisslantagning som kan vara svår att förutse och hantera.

Persson tror inte heller att de borgerliga partiernas framgångar i väljaropinionen under senare tid har något samband med fängelserymningarna under sommaren.

”Kom att handla om budgeten”

– Det tror jag inte alls. De beror på vårt sätt att hantera budgetförhandlingarna, det var ingen framgång för oss. Det var en bra budget men det kom att handla om en tjugofemöring i bensinskatt hela tiden, säger Persson.

– Dessutom har vi sett tendensen redan tidigare och vi befinner oss i skiftet till en konjunkturuppgång och opinionen släpar alltid efter. Jag är ganska säker på att det kommer en uppgång när väl de bättre tiderna slår igenom. Det tar ett tag men det gör ingenting för vi har två år på oss till nästa val och en uppåtgående konjunktur.

TT