Kvinnor och män blir sjuka på olika sätt

Får helt andra symptom på en hjärtattack

NYHETER

Könstillhörigheten kan avgöra vilken sjukdom du drabbas av.

Det uppger forskare i USA.

Deras resultat visar att kvinnor löper större risk än män att drabbas av lungcancer och att symptomen på hjärtattacker skiljer sig kraftigt mellan män och kvinnor.

Foto: AP
Läkaren och chefredaktören Catherine DeAngelis har publicerat forskningsresultat som visar att sjukdomar uppvisar helt andra symptom hos kvinnor än hos män.

- Kvinnor är annorlunda än män, inte bara psykologiskt utan också fysiologiskt, säger Catherine DeAngelis, läkare och chefredaktör för Journal of the American Medical Association.

Hon publicerar bara forskningsresultat som uppdelats på respektive kön.

Här är de senaste rönen:

Kvinnor som får hjärtattack drabbas vanligtvis inte av smärtor i bröstet. Attackerna inleds i stället ofta med vaga, influensaliknande symptom.

Ickerökande kvinnor tycks mer mottagliga för lungcancer än ickerökande män. Kvinnor drabbas också av lungcancer längre ner i åldrarna än män.

Kvinnor löper mindre risk än män att drabbas av cancer i munnen.

Kvinnor är mer mottagliga för lupus, reumatism och MS, där kroppens immunförsvar av misstag angriper kroppens egen vävnad.

Kvinnors symptom på kroniska tarmsjukdomar som ulcerös kolit varierar kraftigt från månad till månad och kräver regelbundna medicinska justeringar.

De kroniska tarmsjukdomarna ökar bland unga kvinnor, och Sunanda Kane, läkare vid University of Chicago, försöker ta reda på varför.

Hon blev intresserad av ämnet när hon upptäckte att området hade få kvinnliga läkare.

- De kvinnliga patienterna blev glada över att träffa en kvinna och började berätta saker som de aldrig sagt till manliga läkare, som hur sjukdomen påverkar mensen, säger hon.

Magnus Sundholm