Gifter har hittats i mat

Sverige vill förbjuda ämnet

NYHETER

Höga halter av flamskyddsmedlet deka-BDE, som Sverige i flera år försökt få förbjudet av EU, har upptäckts i mat vid en undersökning i USA.

Det bromerade flamskyddsmedlet har hittats i ost, kalkon, kalkonlever, en sojaprodukt och havskatt – men inte i andra fiskarter, skriver Svenska Dagbladet.

– Det är anmärkningsvärt, sade professorn i miljökemi Åke Bergman vid Stockholms universitet till tidningen.

Forskarna i USA sökte efter 13 olika bromerade ämnen från flamskyddsmedel i 32 vanliga livsmedel från de tre största dagligvarukedjorna i Texas. Liknande analyser har gjorts i Japan och Storbritannien utan att påvisa så höga halter som i USA.

Smör och mjölk visade sig ha låga halter deka-BDE.

Svenskt förbud

Bergman säger att studien är högintressant eftersom det inte förefaller vara ett logiskt mönster för halterna av deka-BDE i livsmedel. Vissa livsmedel har höga halter men inte andra, har flera nya studier visat.

I maj rapporterade TT att Sverige vill gå före EU och införa ett nationellt förbud mot bromerade flamskyddsmedel som ingår i gruppen deka-BDE.

– Processen inom EU för att få fram ett gemensamt förbud går för långsamt, sade miljöminister Lena Sommestad till TT då.

Två andra farliga flamskyddsmedel är förbjudna inom EU efter den 15 augusti, sedan bland andra Sverige tryckt på i flera år: penta- och okta-BDE.

Sommestad sade hon tröttnat på att vänta på besked. Regeringen gav i våras Kemikalieinspektionen i uppdrag att senast den 30 november ta fram ett förslag på nationellt förbud för deka-BDE. Det skulle kunna införas tidigast i slutet av 2006.

Vetenskapligt stöd

Miljöministern ville ha ett förbud om det finns tillräckligt starka vetenskapliga skäl för det.

– Blir det ett omfattande förbud i EU finns det inga skäl för oss att gå vidare ensamma, sade Sommestad till TT.

– Men drar frågan ut ytterligare på tiden går vi vidare på egen hand.

Toxikologen Per-Ola Darnerud vid Livsmedelsverket anser inte att Sverige behöver göra samma analys av livsmedel som USA gjort, skriver Svenska Dagbladet. Svenskarna löper inte samma risk för farligt höga halter i blodet som amerikanerna.

TT