"800 nya platser redan idag"

Läs chattet med kriminal- vårdens nye generaldirektör Lars Nylén

NYHETER

Förutom nya fängelseplatser lovar Lars Nylén också att lägga ner pengar på mer kompetent personal och utbyggd säkerhet.

Han tycker också att personalen i fängelserna behöver hjälpmedel för att skydda sig.

På frågan om vakterna ska få bära vapen svarar han att det "tål att tänkas på".

Magnus säger: Jag har alltid undrat varför är det så mjäkigt på svenska fängelser? Permissioner etc. Tycker det är dags att slopa såna förmåner är man dömd ska man också sitta det man blivit dömd till. Hur ställer du dig till hårdare straff?

Lars Nylén säger: Vi får skilja på att döma ut en påföljd som är domstolens uppgift och att avtjäna straffet som ska ske inom kriminalvårdens ram. Det är viktigt att man sköter sig under avtjäningstiden. Missköter man sig tycker jag att det ska få påverka möjligheten till villkorlig frigivning. Och sitta av en längre tid än den som sköter sig

Anna säger: Vad ska du göra med pengarna du fått av Bodström?

Lars Nylén säger: Vi ska bland annat få flera platser förhoppningsvis 800 redan i dag för att få drägligare förhållanden på anstalten. Vi ska få en mer kompetent personal. Vi ska bygga säkerhet och fortsätta behandlingsverksamheten.

Marie säger: Det händer allt för ofta att brottsoffer, till exempel förföljda kvinnor, inte får veta när mannen får permissioner från fängelset. Det är deras rätt enligt lagen. Kommer ni i fortsättningen följa den lagen?

Lars Nylén säger: Jag tror det är väldigt viktigt att de reglerna följs.

Salming säger: Vad tycker du om att det INTE är olagligt att rymma från fängelser. Att det inte ger en straffpåföljd?

Lars Nylén säger: Jag tycker att det är ett problem som kan lösas inom ramen för villkorlig frigivning och inte genom ett åtal för rymningen.

Utan signaturHärligt, Lars jag tror på dig. Fråga: varför kan inte vakterna ha en elpistol tillhands?

Lars Nylén säger: Vakterna behöver ha hjälpmedel för självskydd. I vad mån de behöver ha någon mer offensiv utrustning tål att tänka på.

Vikarie säger: Man säger ju att man vill se fler akademiker bland vårdarna. Hur ska man kunna få någon som pluggat på högskola i många år att jobba för 16 000-18000 i månadslön?

Lars Nylén säger: Vi måste naturligtvis ha en aktiv rekryteringspolitik inom kriminalvården. Och hur den ska vara utformad under min ledning måste jag återkomma till.

Hasse säger: Det lär finnas fängelser i USA där det aldrig har skett några rymningar. Är inte detta något att ta efter i Sverige?

Lars Nylén säger: Man kan säker hitta inspiration i utlandet, sen gäller det att överföra det till svenska förhållanden och hur vi tycker att de ska vara.

Vikarie säger: Idag finns det många vikarier som jobbat flera år men inte fått mer utbildning än två eller tre veckors introduktion. Det talas ju mycket om kompetensutveckling inom kriminalvården. Kommer det att satsas på utbildning på ALLA anställda? En stor andel av vårdarna är ju faktiskt vikarier.

Lars Nylén säger: Jag har alltid ansett att kompetent personal är viktigt. Kompetensutveckling är något som man måste få fortlöpande.

Utan signatur säger: Hej, anser du att det finns så hopplöst ovårdbara brottslingar att de inte kan släppas ut någonsin? I så fall, var skall de hållas i förvar? Ingmar

Lars Nylén säger: Min förhoppning är att alla människor är förbätterliga. Men det finns naturligtvis människor som är så skadade att man måste skydda omgivningen för dem under lång tid.

Landvetter säger: Hur kommer det sig att dom svenska fängelserna inte håller samma säkerhet längre? Har man slappat till eller har det med nedskärningar att göra som med allt annat?

Lars Nylén säger: Det är nog en blandning av att det har slappats till, att man tidigare har fått minskade resurser och att vi har fått ett hårdare klimat i samhället men också andra orsaker.

Mirja säger: Det MÅSTE gå att se till att det inte finns mobiler inne på fängelserna - eller?

Lars Nylén säger: Ett är att hindra mobiler från att komma in där de inte ska in. Ett annat är att störa ut samtal. Det jobbas på båda sakerna.

Robert säger: Har du själv gjort något olagligt?

Lars Nylén säger: Det har jag säkert gjort. Begått förseelser, parkerat fel och kört för fort. Men inte kommit i klameri med rättvisan. Vem är felfri?

Henrik säger: Hur kommer det sig att det ryms så mycket i Sverige och inte i tex USA?

Lars Nylén säger: Antalet rymningar har minskat påtagligt de senaste åren med 70 procent de senaste tio åren från slutna anstalter. Det är bra. Det nya är de tuffa fritagningarna och rymmare som vi har sett i sommar.

Varberg säger: Alla sommarens och höstens rymningar har kostat staten enorma summor pengar.

Jag tycker det är orimligt att rymmarna inte straffas hårt för detta, genom förlängd strafftid. Då kanske vissa av dem tänker efter lite mer innan de rymmer. Så som det ser ut idag så har de allt att vinna, inget att förlora, på att rymma. Helt fel tycker jag, vad tycker du??

Lars Nylén säger: Man måste se över detta med konsekvenser vid rymningar. Men visst är det så att den som rymmer redan i dag förlorar på det på olika sätt. Inte minst förlorar många andra som sköter sig på det.

Fler artiklar

ARTIKELN HANDLAR OM