Klar ledning för Bush inför valet

John Kerry ligger i lä i flera mätningar

NYHETER

Två tunga opinionsmätningar gav på tisdagen president George Bush en klar ledning över demokratiske utmanaren John Kerry inför presidentvalet om fem veckor.

Mätningarna var ovanligt samstämmiga. Gallups mätning för CNN/USA Today visade att Bush leder med 52 procent mot 44 för Kerry bland troliga väljare.

En annan mätning för Washington Post och tv-bolaget ABC ger Bush ledningen med 51–45 i samma kategori.

Troliga väljare är sådana som man vet har röstat i tidigare val och som säger att de säkert tänker rösta nu igen. Om man i stället mäter opinionen bland registrerade väljarna, vars valdeltagande är mer osäkert, är ställningen 53–42 respektive 51–44.

Mätningarna innehåller nästan bara nedslående nyheter för Kerry, som för ett halvår sedan hade en knapp ledning i opinionen.

Negativa argument fungerar

Washington Post konstaterar i sin analys att Bushs trumeld av negativa argument mot Kerry tycks fungera som avsett. När väljarna ombads beskriva Kerry nämnde de oftast samma påstådda negativa egenskaper hos Kerry som Bushs valrörelse brukar göra.

Kerry sägs vara velig, vända kappan efter vinden och utpekas som opålitlig.

”Det är som de läste högt ur Bushs kampanjmanual”, var Washington Posts kommentar.

Tiden börjar rinna ut för Kerry. En av hans sista chanser att vända utvecklingen kommer på torsdag då Bush och Kerry ska debattera utrikespolitik i tv. Det betyder att Irak kommer att hamna i fokus. Trots de amerikanska motgångarna och problemen i Irak är det inte säkert att detta är till Bushs nackdel.

Bush bäst i Irak

Gallups mätning visar att 55 procent tror Bush är bättre ägnad än Kerry att hantera Irak. Kerry stöds av 41 procent. För två månader sedan låg de lika.

I den andra mätningen tyckte 53 procent att Bush har en tydlig plan för hur upproret i Irak ska skötas, mot 38 procent för Kerry.

Mätningarna belyser Kerrys oförmåga att få ut ett sammanhängande och tydligt budskap till väljarna om var han står i viktiga frågor.

Nu fick Bush bäst betyg på nästan alla områden, ekonomi, terrorism, kriget i Irak och så vidare.

Det enda väljarna tror Kerry är bättre på är att skapa fler jobb, med knapp marginal.

Stort väljarintresse

Tidigare i år var ett av Kerrys trumfkort hans tjänstgöring i Vietnam och den tapperhet i strid han medaljerats för. Den fördelen har dunstat bort nu, efter att ha ifrågasatts i månader av Bushs anhängare. Det spelar ingen roll att ifrågasättandet inte har klarat neutrala granskningar, misstänkliggörandet tycks ha fungerat.

Att Bush får växande stöd hänger inte samman med att amerikanerna är okunniga och ointresserade av valrörelsen. Tvärtom är intresset inför detta val ovanligt stort och bägge sidor är djupt engagerade.

Hela 87 procent av de tillfrågade sade till Washington Post/ABC att de följer valet mycket eller ganska noga. Vid samma tid inför förra valet var det bara en fjärdedel som sade att de följde det mycket noga, nu är de dubbelt så många.

Thomas Höjeberg/TT