”Det tog lång tid att nå hit”

NYHETER
Urban Lambertsson.

Vi var tre svenskanställda från Estlines landorganisation ombord och tio svenska arbetsledare – av oss var det bara jag som överlevde. Vi befann oss i karaokebaren på däck fem och hjälpte till att lotsa ut andra på sjunde däck, innan det bara handlade om mig själv – och att överleva.

Det har hänt mycket under de här tio åren. Det har varit vilsenhet och frustration, men också ett sätt att utvecklas som människa. Det har varit en förändringsprocess, från att i ett tidigt skede sträva efter att försöka hitta den jag var före olyckan till att inse och konstatera vem jag var utifrån det som hänt – och gå vidare därifrån.

Jag jobbade kvar på Estline två år efter olyckan, det var viktigt, men från att ha varit tekniker jobbar jag i dag med management- och ledarskapsfrågor och föreläser inom krishantering och stress, bland annat på Försvarshögskolan. Jag delar med mig av mina upplevelser och erfarenheter.

Jag känner en stor tacksamhet för den här resan jag har gjort, samtidigt har det varit jobbigt och tagit lång tid att nå dit där jag är i dag.

Lyssna

Tidigare: