"I dag värdesätter jag vardagen mera"

1 av 2 | Foto: gustav mårtensson
Jan Grafström.
NYHETER

Vi var en grupp på tre - två av oss klarade sig, jag och Tage Hellgren. Den tredje blev kvar. Det var jättejobbigt, eftersom han inte bara var en affärskollega utan även granne och vän till familjen. Jag hade stöd av en grupp med andra överlevande i Stockholm, som träffades en gång i månaden året efter.

I dag tänker jag bara på Estonia tid till annan, speciellt i samband med årsdagarna. Numera tänker jag lite mer

på att värdesätta vardagen, och kanske låg det i bakgrunden när jag bytte karriär 1996, från bank och finans till Sida, med andra värden i yrkeslivet.

Det som är irriterande är att det inte finns något slutgiltigt besked om varför detta hände, varför det gick så fort och vem som bär ansvaret. Frågorna kommer alltid att finnas kvar.

Lyssna

Tidigare: