Här har du ditt krisverk, Lars Nylén

Rymningar, mutor, knark, personal-säkerhet, tillsyn, vapen och mobiler i fängelset, psyksjuka i fängelset, lågutbildad personal, byråkrati, platsbrist

NYHETER

I går, under hans sista dag som Rikskrims chef, greps de båda rymlingarna.

I dag börjar Lars Nylén som generaldirektör för kriminalvården med att ansvara för att de inte rymmer igen.

Han kommer till ett verk i kris - här är några av de problem han måste lösa.

Foto: MALIN ARNESSON
KRIMINALVÅRDENS NYE GENERALDIREKTÖR Lars Nylén har en rad problem att ta itu med i dag när han tillträder som generaldirektör för kriminalvården.

Rymningarna

Under de första åtta månaderna 2004 rymde 20 personer från slutna anstalter. Den 1 september var 138 personer avvikna.

Mutad personal

Både hot och mutor används för att få personal att smuggla in mobiltelefoner och knark till fångarna.

Platsbristen

11 av landets 40 slutna anstalter är överbelagda. Fångarna tvingas bo i besöksrum, tvättstugor och liknande. Enligt facket Seko saknas i dag 2 000 platser på landets fängelser.

Byråkratin

Kriminalvården består i dag av 36 olika myndigheter. En omorganisation är påbörjad för att minska antalet myndigheter.

Psykiskt sjuka i fängelse

I dag vistas många svårt psykiskt sjuka fångar på vanliga fängelseplatser. En av fem intagna äter antidepressiv medicin. Vårdarnas kunskap om psykiskt sjuka fångar är låg.

Tillsynen

I dag granskar kriminalvården sig själv. Statskontoret har föreslagit en särskild tillsynsmyndighet.

Knarket

70 procent av fångarna har narkotikaproblem, enligt facket Seko. Knarket ligger bakom många interna uppgörelser och även hot mot intagna och personal.

Vapen och mobiltelefoner

inne i fängelserna

Åtta anstalter har metallbågar som alla måste passera igenom innan de släpps in. Men på Sveriges övriga fängelser finns inte säkerhetssystemet.

Sändare som ska störa mobiltrafik installeras tidigast efter årsskiftet.

Kriminalvårdarnas

låga utbildning

I Sverige är utbildningen 27 veckor, medan man får plugga två år i Norge för att få samma jobb. Många av vikarierna är unga och saknar helt utbildning.

Personalens säkerhet

Antalet fångar på anstalterna har ökat, samtidigt som personalen minskat. Facket kräver ökade personalresurser i stället för taggtråd och strängare kontroller.

Vi har bett Lars Nylén att svara på vad han tänker göra åt problemen, men han har avböjt på grund av tidsbrist.

Tidigare:

Irene Beertema, Karin Östman