Bush blir sågad av tidning i hemstad

NYHETER
Bush.

George Bushs hemstadstidning stöder John Kerry. The Lone Star Iconoclast i Crawford, Texas, säger i en ledare att Texasbor inte bör bedöma kandidater efter var de kommer ifrån:

"Fyra frågor bekymrar oss med Bushadministrationen: hans initiativ för att försämra socialförsäk-ringssystemet, Amerikas försämrade ekonomi, ett farligt skifte från de grundläggande friheter som etablerades av våra grundare och hans fortsatta misstag angående Irak."

Tidningen har en upplaga på 425 ex.

Fredrik Virtanen