En kuslig lektion i hjärntvätt

NYHETER

Hjärntvätt är, såvitt jag vet, ett begrepp som uppkom under det kalla kriget. Det rör systematisk påverkan av en människa i syfte att få henne att överge sina ursprungliga värderingar och förhållningssätt.

Metoderna att uppnå denna totalförändring är delvis fysiskt brutala men främst bygger de på isolering från den övriga verkligheten. En systematisk påverkan är förutsättning för att man ska lyckas.

Under rättegångens andra dag fick man en kusligt realistisk illustration av hur hjärntvätt kan gå till. Och det har skett alldeles nyss i Sverige, i Knutby.

Sara Svensson berättade främst om tiden innan hon begick våldsbrott. Med klar stämma och utan emotionella överdrifter berättade hon närmast kronologiskt om hur hon fångats i Helge Fossmos nät, till en början med smicker och senare via en kärleksrelation.

Efter den fasen övergick han till att närmast systematiskt nedvärdera allt hon sa och gjorde. Därefter vidtog en åtta månaders isolering från gemenskapen i församlingen och samhället i övrigt men senare förbjöds hon också att träffa besökare i huset där hon bodde med pastorn och hans hustru. Småningom utökades kretsen med ytterligare en kvinna, varvid rangordningen emellan dem förändrades. Det antyddes att den sexuella relationen till Sara upprätthölls långt in på hösten förra året. Hon citerade Helge: "Du är min slav, du har inget eget liv."

Sara Svensson var ett lätt byte. Hon blev moderlös vid elva års ålder. Religionen blev ett betydelsefullt medel för henne att skapa ordning och reda i en kaotisk tillvaro. Hon hamnade i en auktoritär religiös miljö där bokstavstro rådde. Hennes starka gudstro kunde utnyttjas och på ett förslaget sätt började Helge skicka anonyma sms som ofta anspelade på sådant de just talat om. Han ljög henne rakt upp i ansiktet när han förnekade att han själv skrivit dem. Hon trodde blint på honom. I rättssalen sa hon: "Jag kunde inte tänka själv" och "Jag kan inte förstå det jag berättar i dag, känslomässigt." Hon blev till slut ett viljelöst instrument för en mans nycker.

Att människor kan påverka varandra med systematiska åtgärder är förstås inget nytt. Och att man kan driva andra människor för långt bortom deras ursprungliga gränser beskrivs redan i Bibeln. Men att det är möjligt att med långvariga medel driva en medmänniska till mord i en situation utan starka politiska eller ekonomiska förtecken är åtmistone delvis något nytt.

Psykiater, psykologer och alla andra har en hel del att studera och begrunda efter denna rättegång.

Ulf Åsgård , [email protected]