Trissvinnare måste betala förmögenhetsskatt

NYHETER

Vinnare som skrapar fram storvinster på trisslotter där man garanteras en viss summa varje månad i åratal framåt måste betala förmögenhetsskatt på hela summan trots att man ännu inte fått pengarna i sin hand.

Det framgår av ett pilotfall som nu avgjorts i kammarrätten i Sundsvall.

En 63-årig man från Sundsvall skrapade för två år sedan fram en högvinst på en trisslott som gav honom 15000 kronor i månaden i 25 år, totalt 4,5 miljoner kronor.

Glädjen stod högt i tak, men förbyttes snabbt i både förvåning och ilska då skattemyndigheten meddelade honom att han måste betala förmögenhetsskatt på hela vinsten trots att det skulle dröja 25 år innan han hade hela vinstsumman i sin hand.

Säker fordran

Skattedomen överklagades till länsrätten i Västernorrland. Men det blev bakslag för lottvinnaren.

Nu har vinnaren också kammat noll hos kammarrätten i Sundsvall, som liksom tidigare instanser anser att mannen har en säker och ovillkorlig fordran hos Svenska spel, något som är skattepliktigt.

Trissvinnaren måste nu betala förmögenhetsskatt på sin vinst. Han hade dessutom krävt Skatteverket på en miljon kronor i skadestånd för det lidande han fått utstå till följd av skatteärendena. Kammarrätten konstaterar helt kort att kammarrätten inte har laglig rätt att pröva detta yrkande.

Det är åtskilliga vinnare som kammat hem liknande trissvinster. Det rör sig om cirka 300 vinnare per år och vinstsystemet har funnits i över sex år.

Deklarerade inte

Att frågan inte har dykt upp tidigare kan bero på att ingen tidigare uppgett för skattemyndigheterna att man fått den här typen av storvinst. Sundsvallsbon gjorde ”misstaget” att fråga skattemyndigheten hur han skulle behandla vinstpengarna i sin deklaration. Trots att mannen fått besked om att han nog skulle ta upp vinsten i sin deklaration så gjorde han det inte. Men skattehandläggarens anteckningar om telefonsamtalet fanns kvar och det ledde till att mannens förmögenhet upptaxerades.

Enligt uppgift från skattekontoret i Sundsvall blir förmögenhetsskatten på vinsten totalt drygt 100000 kronor. Beloppet kommer att fördelas ut under 13 års tid i en sjunkande skala. De återstående tolv åren får vinsten inga skattekonsekvenser alls.

Alla ensamstående som har en förmögenhet på över 1,5 miljoner kronor ska enligt nu gällande lagstiftning betala förmögenhetsskatt. För par som sambeskattas gäller en gemensam förmögenhet på två miljoner kronor som gräns.

Det är ingen inkomstskatt på lotterivinster.

TT