Livstidsdömd erkänner att han strypt sin sambo

NYHETER

Falun

Den 39-årige mannen dömdes till livstids fängelse för att ha mördat sin sambo i Äppelbo i Dalarna.

Mannen förnekade brottet i domstolen - men några veckor senare har han erkänt brottet. Det kan innebära att det blir en ny prövning av rättsfallet i Högsta domstolen.

- Det är upp till den dömde mannen om han vill begära en prövning i Högsta domstolen, säger chefsåklagare Olle Sohlberg vid åklagarkammaren i Falun till TT.

Den 39-årige mannen fälldes för mord i såväl Mora tingsrätt som i Svea hovrätt. Domarna har ännu inte vunnit laga kraft, hovrättens dom avkunnades den 9 september.

- Jag kan inte i detalj berätta vad han har berättat i de förhör som hittills har hållits. Han har dock erkänt att han strypt sin sambo. Han har möjlighet att överklaga domen till Högsta domstolen om han vill ha en annan bedömning än vad tingsrätten och hovrätten gjort, säger Olle Sohlberg.

Det är den dömde själv som har begärt att riksåklagaren ska återuppta förundersökningen.

- Den återupptagna förundersökningen är inte avslutad och vi är beredda att gå vidare med förundersökningen. Det är upp till den dömde att driva ärendet vidare genom att överklaga till Högsta domstolen, säger Sohlberg.

Det var i juli förra året som mannen ströp sin sambo till döds. Därefter grävde han ned kroppen på parets gård.

Det tog två månader för polisen att hitta graven. Under den tiden deltog mannen i sökandet efter sin sambo, lät sig intervjuas i pressen och vädjade om tips.

Hovrätten ansåg i likhet med Mora tingsrätt att det är ställt utom rimligt tvivel att 39-åringen är mördaren. Bland annat tog hovrätten fasta på att mannens fingeravtryck fanns på den tejpremsa som var lindad runt kvinnokroppen.

TT