Kommunism – så funkar det

Aftonbladet guidar dig rätt

NYHETER

Lars Ohly är kommunist. Men i helgen kom han på att han inte riktigt vet vad det är. Han gick till ordboken för att få hjälp.

Aftonbladet bygger vidare på idén. Här är guiden till ideologi-djungeln.

Lars Ohly vet inte riktigt vad det innebär att vara kommunist.

När vänsterpartiets riksdagsgrupp i eftermiddag träffas på ett förlängt veckomöte är det viktigt att orden blir rätt. Då ska SVT:s Uppdrag granskning om partiet diskuteras. Redan nu står det klart att en analysgrupp ska tillsättas, som ska "utvärdera och bearbeta det förflutna".

Arbetarklassen: Synonym till kommunistpartiets ledning. "I arbetarklassens intresse" kan betyda att något är bra för partiledningen, inte för arbetarna.

C uba libre (Fria Kuba): En drink med rom och cola. Inte Kuba under Fidel Castro.

D emokrati: Folkmakt eller folkstyre. Nästan vad som helst kan vara demokratiskt. Exempelvis Tyska demokratiska republiken, DDR, numera nedlagd.

Diktatur: Makt koncentrerad till en person, grupp eller ett parti som slår ner all opposition. Sovjet var ett exempel.

Fria val: När alla myndiga personer får rösta på vilken kandidat och vilket parti de själva vill. Förekommer inte på Kuba.

Gulag: Fång- och arbetsläger i Sovjetunionen. Oskadliggjorde oliktänkande och tillhandahöll slavarbetare. Otäckt, många dog.

Imperialism: Bygge av imperier, geografiska eller ekonomiska. Tillämpas av de flesta stormakter. Lenin skrev klassikern "Imperialismen som kapitalismens sista etapp".

Kapitalism: Privat ägande i kombination med marknadsstyrning. Rätt likt Sverige, faktiskt.

Klasslösa samhället: Utopi där staten är avskaffad. Betalas riksdagsarvoden där?

Kommunism: Flertal politiska riktningar med det gemensamma att ägodelar bör vara allmänt ägda eller jämnt fördelade. Lars Ohly vill sänka förmögenhetsskatten och avskaffa arvs- och gåvoskatten. Är det kommunism?

Kulturrevolution: Handlar inte om att sluta använda mobil eller mejl. Utan en tio år lång epok i Kina med personkult kring Mao, blodig förföljelse av oliktänkande och ett närmast totalt sammanbrott i produktionen. Hungersnöd, miljontals döda.

Leninism: Lenins form av kommunism.

Marxism: Ideologisk strömning som har mycket litet att göra med vad Karl Marx skrev på 1800-talet.

Mänskliga rättigheter: Finns inte i proletariatets diktatur. Innebär rätt att säga, skriva och tro vad man vill, okorrumperat rättsväsende och frihet från dödsstraff och tortyr.

Proletariatets diktatur: Påfund av Marx. Se arbetarklass och diktatur.

Lena Mellin