Vi lägger miljarder på droger och sex

5,5 miljarder går till illegal verksamhet

NYHETER

5 500 000 000 kronor.

Så mycket pengar lägger svenskarna på prostituerade, droger och illegal sprit och tobak varje år.

Det är tillräckligt mycket pengar för att pumpa upp Sveriges BNP med 0,15 procent.

Beräkningar är gjorda av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av EU:s statistikorgan Eurostat.

– Men det är en uppskattning – en kvalificerad gissning, säger Birgitta Magnusson, biträdande chef på SCB:s enhet för nationalräkenskaper.

– Men måste vara ödmjuk i sådana här beräkningar för i slutändan blir det ändå en uppskattning av verkligheten.

Beräkningarna är gjorda utifrån den forskning och statistik som finns kring olika typer av illegal verksamhet.

God koll

– Det finns en hel del undersökningar gjorda exempelvis av SoRAD (Centre for Social Research on Alcohol and Drugs) på Stockholms universitet och av CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som kommer med årliga redovisningar, säger Birgitta Magnusson.

Storstadskommunernas prostitutionscentrum har också god koll på gatuprostitutionen och socialstyrelsen samlar uppgifterna centralt.

1981 gjordes en statlig utredning på hur mycket pengar prostitutionen omsatte årligen. Då var siffran 120 miljoner kronor per år. Idag omsätter prositutionen nästan 600 miljoner kronor, enligt SCB:s beräkningar.

Jämför

Mest pengar – 2,3 miljarder kronor – läggs på droger. Därefter kommer smuggelsprit med 1,7 miljarder kronor och hembränning med 700 miljoner kronor.

Eurostat granskar varje år nationalräkenskaperna i EU:s medlemsländer och målet är att få fram jämförbara siffror. I Sverige har det aldrig tidigare gjorts någon officiell beräkning av hur mycket de illegala verksamheterna omsätter.

– Ett problem i sammanhanget är att det som är illegalt i ett land är lagligt i ett annat, och räknas då in i nationalräkenskaperna. Det här är ett sätt att så småningom få fram jämförbara siffror, säger Birgitta Magnusson.

En del av de 5,5 miljarderna ingår redan i nationalräkenskaperna, men skulle hela beloppet räknas med skulle bruttonationalprodukten (BNP) öka med 0,15 procent.

Totalt uppgick Sveriges BNP till 2543 miljarder kronor 2004.

Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Nederländerna, Polen och Slovakien tagit fram motsvarande uppgifter på illegala verksamheter och i deras fall ligger summorna på mellan 0,5–1,0 procent av BNP.

Så mycket lägger vi på illegala verksamheter

Robert Triches