Extra kvällsmässa för påven i Krakow

Kyrkan var fullpackad

NYHETER

Krakow

Med sorgsna anletsdrag stod, satt och knäböjde hundratals polacker i bön för sin döende landsman i Vatikanen på fredagskvällen.

Sankta Mariakyrkan mitt inne i Krakows centrum var överfylld. När solen försvunnit ner bakom husen på andra sidan av det stora torget blev det i den klara men kalla vårkvällen stundtals kö in till den forna polska huvudstadens största kyrka.

Där inne ledde fem präster församlingen i bön. Polacker i alla åldrar hade sökt sig till den extra mässan. Inslaget av unga var märkbart, där folk trängdes i den breda gången.

Påvens kyrka

Det skedde i en av de kyrkor där Karel Wojtyla predikade innan han blev påve och cirka fyra mil från hans födelseby. Vad det betyder för polackerna i allmänhet och för Krakowborna i synnerhet är inte lätt att förstå för en utomstående.

- Johannes Paulus II var, är och kommer nog alltid att vara den störste polacken, säger Joanna, en ung kvinna i 30-årsåldern. Tillsammans med sin väninna Margoizata har hon just lämnat kyrkan och den pågående mässan. De har svårt att i ord ange hur mycket han har betytt för Polen.

- Han kommer alltid att förbli en oerhört viktig person, säger Margoizata.

Naturligtvis såg de påven och firade gudstjänst med honom vid hans senaste, och av allt att döma sista, besök i Polen och Krakow 2002. För Joanna var kvällsmässan fredagens andra kyrkobesök.

- Jag var tidigare i dag i Sankta Annakyrkan och bad, säger hon.

Lech Walesa

Från andra städer i Polen rapporterades också att många människor från morgonen och under hela dagen hade sökt sig till kyrkorna för att be för påven.

Lech Walesa, som 1990 blev Polens första postkommunistiska president, sade att påvens död blir ett slag för Polen och världen.

- Jag ber för att han återfår hälsan, sade den varmt troende Walesa till nyhetsbyrån Reuters från sin hemstad Gdansk, där han en gång var varvselektriker och anförde Solidaritets, den första fria fackföreningsrörelsen i kommunistblocket, kamp mot kommunistdiktaturen.

Leif Svensson/TT