Spritmonopolet är redan dött

NYHETER

Mer än vart tredje glas alkohol som dricks i landet har aldrig varit i närheten av Systembolaget.

Monopolet är avskaffat. För länge sedan.

I den offentliga debatten framhålls gärna att Systembolaget har monopol på alkoholförsäljning till privatpersoner. Av folkhälsoskäl är det alltså viktigt att slå vakt om Systemet.

Men det är en falsk verklighetsbild. Systemet har inte monopol. Och har inte haft det på länge.

" 1996, året efter Sverige gick med i EU, köptes en fjärdedel av all alkohol som dracks i Sverige på andra ställen än på Systembolaget.

" Fem år senare var siffran 28 procent.

" Förra året var 37 procent av den öl, vin och sprit vi hällde i oss smugglad, hembränd eller helt lagligt hemfraktad från utlandet.

När mer än vart tredje glas kommer från andra ställen än Systemet är det svårt att hävda att monopolet finns. I praktiken är det avskaffat - sedan länge.

Den nya domen i Hovrätten över Skåne och Blekinge kan öppna ytterligare en alkoholkran. Det gör i så fall Systembolaget till en ännu mindre leverantör av vin, starköl och sprit till svenska folket.

Tullens beslag hävs

En 55-åring från Trelleborg beställde förra sommaren via internet 30 flaskor vin från en spansk vinfirma. Från Tyskland till Sverige fraktades flaskorna av ett transportföretag. När flaskorna kom till Sverige beslagtogs de av tullen.

Hovrätten häver nu beslaget eftersom det finns "skäl som talar för att införselreglerna inte kommer att anses vara förenliga med gemenskapsrätten".

Strider mot EU

Kort sagt tror hovrätten att EU-domstolen, som just nu behandlar en liknande fråga, kommer att komma fram till att det svenska förbudet mot alkoholimport på nätet strider mot grundläggande regler i EU:s fördrag. I det här fallet reglerna om fritt flöde av varor mellan länderna.

Har de rätt så kommer Systembolagets andel av alkoholförsäljningen i Sverige att minska ytterligare. Snart kan varannan sup till jul och midsommar vara köpt någon annanstans.

Men fortfarande kommer debattörerna hävda att det är viktigt att slå vakt om Systembolagets monopol. Trots att det inte finns.

Det vore bättre att se sanningen i vitögat. Den traditionella alkoholpolitiken har havererat. Den stod inte pall för EU-medlemskapet. Det är dags för något nytt. Men vad?

Lena Mellin