Här skapas vaccinet

Fågelinfluensan ska botas - med unikt svenskt projekt

1 av 3 | Foto: KAI REHN
VIKTIG TESTFÅGEL Andhonan, som Anders Helseth håller i famnen, i Ottenby kan hjälpa till att lösa fågelinfluensans gåta…
NYHETER

OTTENBY

Andhonan sprattlar i famnen på Anders Helseth, 22.

Fågeln anar inte hur viktig hon är.

På Ölands södra udde pågår ett unikt projekt - om ett vaccin mot den fruktade fågelinfluensan.

I går fångades de första änderna för provtagning, och fram till i höst ska 2000 fåglar testas.

Så ska svensk forskning ta ett steg mot lösningen på influensavirusens gåta.

- Vi ligger faktiskt bäst till i världen när det gäller de här testerna,säger professor Björn Olsen, 46, som leder arbetet.

Olsen ser redan framför sig storskalig produktion av influensavaccin, en bank för Skandinavien.

- Gärna placerad här i Kalmar, där vi redan har tillgång till tusentals flyttfåglar.

Hur går arbetet till och varifrån kommer fåglarna ni testar?

- Just nu inriktar vi oss på de stora flockar änder som är på väg från sina övervintringsplatser i Europa, bland annat Frankrike, Holland och Belgien. På Ölands södra udde lockar vi in dem i hägn, ringmärker dem och tar träckprov.

Vart flyger de sedan?

- De flyger vidare upp mot sommarvistelsen på tundran vid Norra Ishavet. Där får de kontakt med fåglar som pendlar i andra riktningen, mellan tundran och Asien .

Varningsflagga för virusöverföring alltså?

- Ja. Vad vi letar efter är olika sorters influensavirus hos vilda fåglar. Ett av målen är att kartlägga vilka virus som förs fram och tillbaka mellan olika världsdelar.

Är det farliga virus?

- Nej, inte hos de vilda fåglarna. Faran uppstår först när viruset flyttar över till tamhöns eller grisar. Det som skett i Asien med den så kallade fågelinfluensan alltså.

Ebba von Essen