”Han var1900-talets största evangelist”

Svenska kommentarer efter påvens död

NYHETER

Fredrik Vahlquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen säger att Johannes Paulus II tid som påve var osedvanligt lång, innehållsrik och omvälvande.

- Jag tror att eftervärlden kommer att minnas honom för hans roll i Östeuropas omvälvning, som 1900-talets största evangelist - men också hans oerhörda utstrålning och karisma. Han verkligen njöt av stora folkmassor, men han hade också en god blick och en stor medmänsklighet, säger Vahlquist till TT.

Han pekar på att en av Katolska kyrkans största framtida utmaningar är sekulariseringen i Europa. Nästa påve kommer att ha stort inflytande över Vatikanens inriktning.

Vahlquist vågar inte nämna några namn i fråga om vem nästa påve blir, men han tror att det blir en europé.

- Inte minst eftersom minst hälften av de kardinaler som ska välja honom själva är européer, säger han.

Burman: Kraftfull och konservativ

– Det är en kraftfull och konservativ ledare för den Katolska kyrkan som har gått bort. När man nu ska utse en ny ledare hoppas jag att det blir någon som har en öppnare inställning till abort och hiv-prevention, säger Ingrid Burman, vänsterpartiets förste vice ordförande, till TT.

Hon betonar dock att hon kraftigt beklagar förlusten för den Katolska kyrkan.

Olofsson: Färgstark och betydelsefull

Maud Olofsson, centerpartiets ledare, ser Johannes PaulusII som en av de mest färgstarka och betydelsefulla påvarna genom tiderna. Både anhängare och kritiker kommer att minnas honom så, anser Olofsson.

”Hans insatser och stöd till polska Solidaritet och hans enande kraft i de katolska länderna när kommunismen störtades måste framhållas som en av hans stora gärningar”, skriver hon i en kommentar.

”Även Johannes Paulus II konsekventa och envetna stöd för mänskliga rättigheter ska framhållas som en viktig livsgärning. Den har inneburit viktig kritik mot diktaturer både på vänster- och högerkanten. Hans engagemang mot dödsstraffet har också varit viktigt”, fortsätter Olofsson.

”Den katolska kyrkan spelar en mycket stor roll i världen. Min förhoppning är att den nya Påven kan bli en respekterad och stark kyrkoledare som vågar öppna Vatikanens och katolska kyrkans ståndpunkter i olika toleransfrågor”, avslutar Maud Olofsson.

Hammar: Har satt djupa spår i historien

Ärkebiskop KG Hammar säger i en skriftlig kommentar att med Johannes Paulus II har ”en stor personlighet” gått ur tiden.

KG Hammar framför också Svenska kyrkans hälsning till Sveriges katoliker:

”Påven Johannes Paulus II är död. Därmed har en stor personlighet gått ur tiden. Som den förste icke-italienaren på påvestolen sedan 1500-talet och med sina rötter i det forna Östeuropa har han satt djupa spår i historien. Genom sitt långa pontificat har han påverkat utvecklingen i världen långt utanför den romersk-katolska kyrkans gränser.

Från Svenska kyrkan vill vi i respekt för påvens livsgärning framföra vår medkänsla med Sveriges katoliker.”, skriver ärkebiskopen.

Reinfeldt: Öppnade för konstruktiva samtal

” Med beskedet om att påven Johannes Paulus II gått ur tiden har den katolska världen förlorat sin främsta företrädare. Vi sänder en tanke till

alla de människor som nu känner sorg och saknad”, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt i en skriftlig kommentar.

”Särskilt vill vi minnas Johannes Paulus II för hans betydelse i samband med kommunismens fall i Östeuropa, samt de insatser som då gjordes för att återupprätta ett mänskligt och civilt samhälle i spåren efter en totalitär ideologi.”

”Under sina många resor som påve kom han även att symboliskt knyta världsändar närmare varandra. Med detta kom Johannes Paulus II också att öppna för konstruktiva samtal i olika historiska religiösa konflikter” avslutar Reinfeldt.

Persson: Verkade för fred, försoning och nedrustning

”Jag vill uttrycka mitt och regeringens deltagande till alla de miljontals människor världen över som i dag har förlorat sin andlige ledare”, säger statsminister Göran Persson i ett uttalande med anledning av påven Johannes Paulus II:s bortgång.

”I vår del av världen kommer vi särskilt att minnas Johannes Paulus II för hans aktiva roll under de stora omvälvningarna i Central- och Östeuropa i det kalla krigets slutskede.”

”Också på det globala planet var Johannes Paulus II en engagerad ledare. I spetsen för den katolska kyrkan verkade han för fred, försoning och nedrustning, och besökte under sin tid som påve ett drygt hundratal länder, däribland Sverige 1989”, avslutar Persson.

Kungen: Utstrålade värme och godhet

”Det är med glädje och tacksamhet drottningen och jag minns våra många möten med Johannes Paulus II. Han var en karismatisk person vars ögon utstrålade mänsklig värme och godhet”, säger kung Carl XVI Gustaf i en kommentar till påvens bortgång.

”Som polack kände Karol Wojtyla väl till Sverige och vår långa gemensamma historia med Polen. Han beundrade mycket den heliga Birgitta och utnämnde henne 1999 till ett av Europas tre skyddshelgon. I samband med sitt besök i Sverige i juni 1989 besökte han bland annat Vadstena.

Mitt och min familjs svarsbesök i Vatikanstaten i maj 1991 blev ett oförglömligt minne för oss alla fem”, avslutar kungen.

Leijonborg: Insatser för förslavade folk

”Påven Johannes Paulus ställde den katolska kyrkan i frihetens tjänst när de kommunistiska systemen i Östeuropa vacklade. Det mod och den vishet han då visade gör honom till en av de mest betydelsefulla påvarna”, säger folkpartiledaren i en skriftlig kommentar efter påvens död.

”Hans andliga ledarskap betydde mycket för miljoner katoliker över hela världen. Ett mera fullständigt bokslut över detta pontifikat kommer naturligtvis att innehålla också andra poster, men Johannes Paulus insatser för befrielse av de förslavade folken i öst kommer säkert att dominera hans eftermäle.”

Arborelius: Fick stor betydelse genom sin bakgrund

– Jag tycker att det är symboliskt, just när vi firar påsken och det nya livet, att påven får lämna det här livet för ett bättre liv, säger Anders Arborelius, det svenska katolska stiftets biskop, med anledning av påven Johannes Paulus bortgång.

– Jag tror att han med glädje lämnade det här livet, fortsätter Arborelius.

TT: Vilka var hans viktigaste åtgärder som påve?

– Att han stärker de troende i deras tro, och lyckades föra ut budskapet på global nivå – inte minst genom sina resor, svarar Arborelius.

TT: Ser du honom som en ovanligt politisk påve?

– Inte direkt, men samtidigt vet vi att han fick en stor betydelse genom sin bakgrund, en väldigt stor roll i Östeuropas förändring och att den blev så pass fredlig och oblodig.

Degen: den Store och den Gode

TT frågade Göran Degen, kyrkoherde vid den katolska kyrkan vid Heden i Göteborg vilket eftermäle han ville ge den bortgångne påven.

– Som Johannes Paulus den Store. Och den Gode. Han var stor men samtidigt anspråkslös och ödmjuk. Och så detta att han in i det sista vågade framträda, han har inte dolt någonting av sin skröplighet, säger Degen.

Hur uppfattades Johannes Paulus av svenska katoliker?

– Som en mycket hängiven, riktig människa full av tro. Och man uppskattade hans patos för världen, för rättvisa, försoning och fred.

TT: Men han hade en konservativ hållning i vissa frågor.

– Jo, men han var också väldigt modern och progressiv i saker som till exempel skuldavskrivning för de fattiga länderna.

TT