Bush: En förkämpe för människors frihet

Påven hyllas av världens ledare

NYHETER

Direkt efter beskedet om Johannes Paulus II död strömmande reaktioner in från hela världen.

Världens ledare vittnade om påvens stora betydelse för sin samtid.

George  W Bush, USA:s president:

"Med påvens bortgång har katolska kyrkan mist sin herde, världen har förlorat en förkämpe för människors frihet och en god och trogen Guds tjänare har kallats hem."

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare:

"Jag har följt påvens situation väldigt noga. Jag ber för honom, liksom han har bett för mig och för freden. Han var en oförtröttlig förespråkare för freden och en varm anhängare av FN. Han var ytterst bekymrad över den värld vi lever i och, liksom jag, ansåg han att i krig är alla förlorare."

Lech Walesa, tidigare president i Polen och Solidaritetsledare:

"Jag tror att vi kommer att fortsätta att upptäcka hur mycket den Helige Fadern arbetade och kämpade för oss. Han talade till oss genom sin sjukdom och genom sitt lidande tjänade han oss ända till slutet. Utan honom hade det inte blivit något slut på kommunismen, i alla fall hade det kommit mycket senare och slutet hade blivit mycket blodigare."

Bertie Ahern, Irlands premiärminister:

"Jag undrar om alla förändringar hade kommit till stånd i Östeuropa om inte han hade funnits de senaste 25 åren. Jag anser att han hade en stor inverkan på de förändringarna."

Jacques Chirac, Frankrikes president, sade att han var djupt rörd över beskedet om att påven hade avlidit:

"Denna sorg präglar Frankrike liksom samtliga fransmän som identifierar sig med den katolska kyrkan."

Tony Blair, Storbritanniens premiärminister:

"Världen har förlorat en religiös ledare som var vördad av människor av alla trosriktningar och av icke-troende. Han var en inspiration, en man av osedvanlig tro, värdighet och mod. Genom ett hårt och svårt liv stod han upp på de förtrycktas sida för social rättvisa, som en ung man inför den nazistiska ockupationen av Polen och senare genom att utmana den kommunistiska regimen."

Michail Gorbatjov, tidigare sovjetisk president:

”Påven var planetens främste humanist. Han kunde göra mycket inte bara för katoliker, utan för hela världen.”

Gerhard Schröder, Tysklands förbundskansler:

”Påven Johannes Paulus II skrev historia. Genom sina ansträngningar och genom sin imponerande personlighet förändrade han vår värld.”

TT