Svenska katoliker: Så minns vi påven

NYHETER

1. Vad har påven betytt för dig?

2. Hur vill du att efterträdaren ska vara?

Anna Maria Corazza Bildt, 42, konsult, Stockholm:

1. Han har betytt mycket för mig. Jag har träffat honom i Sarajevo och Rom. Han har haft en stor roll för freden och för Östeuropas integrering i Europa. Och han har talat till alla, oavsett religion och nationalitet.

2. Den här påven har förändrat kyrkan för alltid. Det är ett stort arv och ansvar att förvalta. Det är flera vägval, framför allt när det gäller moraliska värderingar.

Salvatore Grimaldi, 59, entreprenör, Stockholm:

1.Det har varit en mycket modern påve på olika sätt. Han har rest i världen och satt sig in i olika kulturer och det tycker jag har varit väldigt viktigt.

2. Jag skulle vilja att han jobbar ännu mer internationellt. Det är det enda sättet att få en större förståelse för olika kulturer och synsätt. Vi måste få en förståelse för varandra.

BirgittaTrotzig, 75, författare, Lund:

1. Jag minns honom som en stor aktör i den politiska förändringen i Europa, han har gjort en stor gärning. Han var också viktig för ekumeniken.

2. Det ska vara någon som fortsätter arbetet med att de olika religionerna inte ska vara fientliga med varandra.

Alexandra Zazzi, 38, kock och Robinsonvinnare, Göteborg:

1. Som en som försökte modernisera den katolska kyrkan med tanke på att det är en ganska föråldrad.

2. Jag tycker efterträdaren ska se över den katolska kyrkans inskränkta och patriarkala syn. Han ska vara liberal och verka för preventivmedelsrådgivning.

Paolo Roberto, 36, programledare, Stockholm:

1. Han har varit som en andlig far för mig. Han har varit en stor påve och reformerat kyrkan. Han har betytt mycket för världspolitiken och var en kraft bakom kommunismens fall.

2. Det blir blir väldigt svårt för efterträdaren. Den här påven är en av de fem bästa på de senaste 2000 åren. Man får vara lycklig som har levt under den här påvens tid.

Christina Doctare, 61, läkare, Stockholm:

1. Jag har haft förmånen att vara på audiens hos påven 2002. Jag känner stor tacksamhet för det han har gjort. Han kommer gå till historien för sin kraft och förmåga att att alltid ha varit steget före i de politiska händelserna.

2. Jag skulle önska att det blir någon som kan fortsätta skapa kontakter över världen och att arbeta för den globala utvecklingen. Det blir svårt att efterträda honom.

Izabella Scorupco, 34, skådespelerska, Los Angeles:

1. För oss polacker har han

betytt oerhört mycket i och med att han gjorde Polen till ett betydelsefullt land. Han hade också en stor personlighet och har betytt mycket för arbetet med att förena världen i fred.

2. Jag hoppas de tänker på

att mycket av hans popularitet berodde på att han var så modern. Och att det inte blir en efterträdare som försöker ändra på det han byggt upp.

Thomas Ravelli, 45, föredragshållare och fd fotbollspelare, Göteborg:

1. Det är en människa som klarat av sekulariseringen på ett bra sätt. Han var en fredsälskande påve som inte ställde sig bakom Irakkriget och försökte mäkla fred mellan den islamiska, kristna och judiska världen.

2. Framför allt måste han försöka bevara freden på bättre sätt än vad som sker nu. Han ska förnya kyrkan i ännu högre utsträckning än vad den föregående påven har gjort.