V vill förhandla vidare om budgeten

Missnöjt med extra miljarderna till kommuner och landsting

NYHETER

Vänsterpartiet vägrade sent på söndagskvällen att godta regeringens bud i förhandlingarna om vårbudgeten.

Miljöpartiet verkade däremot nöjt med budet.

Vid ett möte i vänsterpartiets verkställande utskott sent på kvällen fick förhandlarna i uppdrag att fortsätta förhandla.

– Vi är inte beredda att ta någon uppgörelse som det ser ut nu, sade partisekreterare Pernilla Zethraeus, till TT.

Partiet är fortsatt missnöjt med frågan om de extra miljarderna till kommuner och landsting, i form av sänkta arbetsgivaravgifter, som partiet vill ha de närmaste åren. Vidare fortsätter frågan om höjda kvinnolöner spöka.

Ändå fanns det inslag i regeringens senaste bud som gick in på detta.

TT: Vad var det ni fick i de två frågorna i budet?

– Det kan jag inte gå in på, men det är för svagt, svarade Zethraeus.

Mp positiva

För att ta en budgetuppgörelse måste vänsterpartiets styrelse besluta i frågan. Men partiet hade vid 23-tiden ännu inte beslutat om att kalla in den.

TT: Så det blir ingen uppgörelse i kväll (söndag)?

– Det blir troligtvis inte klart i kväll, svarade Zethraeus.

Däremot hade mp:s riksdagsgrupp rekommenderat partistyrelse att ta budet. Ännu vid 23-tiden pågick mötet i partistyrelsen.

Mp har fått bort sänkningen av koldioxidskatten för industrin, som regeringen ville införa den 1 januari 2006.

– Regeringen har givit upp den frågan, sade Gustav Fridolin, en av mp:s förhandlare, till TT.

Ingen amnesti

Men inga skrivningar kommer att finnas i vårbudgeten om en ”amnesti” så att de apatiska flyktingbarnen får stanna i Sverige – en fråga både v och mp drivit. Men partierna har ingalunda givit upp.

– Det kommer att bli högst prioriterat i höstbudgeten, sade Fridolin.

Frågan är tätt förknippad med nedläggningen av Utlänningsnämnden den 1 januari 2006. Därför blir det också naturligt för mp och v att ta upp den i höstbudgeten.

Under söndagseftermiddagens förhandlingar lyckades också v och mp få med sig regeringen på ännu mer pengar till landets kvinnojourer, olika kvinnoförbund samt till Rikskvinnocentrum i Uppsala.

Överenskommelsen innebär att 135 miljoner kronor avsätts ur budgeten till dessa verksamheter för 2006 och lika mycket 2007, varav den absoluta merparten till kvinnojourerna.

Tågpengar

På lördagen kom parterna överens om 100 miljoner kronor extra i år till Rikstrafiken, som upphandlar regional tågtrafik. Vidare bjöd regeringen upp anslaget till energiforskningen med 100 miljoner kronor 2005 och 2006.

Regeringen öppnade också för en så kallad sysselsättningsmarginal i statsbudgeten 2006, ett krav som v drivit.

Mp anser sig ha fått igenom krav om att anhöriginvandrare ska få ta studiemedel efter ett år i Sverige, att rättsväsendet ska registrera islamofobiska brott samt att en översyn ska göras av anställningsstöden.

Mp har också fått igenom en etisk kod mot diskriminering i de kommunala bostadsbolagen.

Tomas Bengtsson/TT Olle Lindström/TT