Nytt feministparti väcker vänsteroro

”Det skulle kunna bli borgerlig regering”

NYHETER

Riksdagspartierna ger Feministiskt initiativ ett blandat mottagande.

Från vänsterhåll uttrycks oro för att det nya partiet kan gynna de borgerliga partierna.

Miljöpartiet välkomnar partiet, men aviserar samtidigt motmedel:

”Jag ser den här grupperingen som en spark i baken på miljöpartiet, för att vi ska bli ännu bättre och tuffare i jämställdhet och i feministfrågorna. Jag tycker att Gudrun Schyman och de övriga i feministinitiativet agerar på ett smart sätt”, säger språkröret Peter Eriksson i ett pressmeddelande. Han tillägger att miljöpartiet som parti står för en bättre helhet där kamp mot diskriminering kombineras med gröna frågor och internationell solidaritet.

”Negativt för kvinnor”

Även socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog är positiv till att feministfrågorna hamnar i fokus men är kritisk på flera punkter.

- Det räcker inte med allmänna formuleringar, säger Ulvskog till TT och är samtidigt oroad över den nya gruppens tydliga dragning åt politikens vänsterkant.

- Om detta är ett vänsterparti för kvinnor så kommer det ta röster från vänsterpartiet, miljöpartiet och kanske också från socialdemokraterna. Det betyder att konsekvenserna av kvinnopartiet är att det skulle kunna bli borgerlig regering och det vore negativt för kvinnor i det här landet.

Vänsterpartiets förste vice ordförande Ingrid Burman delar Ulvskogs oro och ser att Schymans grupp driver liknande frågor som hennes eget parti driver. Men hon ser en skillnad rörande den offentliga sektorn - en huvudfråga för många kvinnor:

- Feministiskt initiativ har inte tagit en klar ställning för att den offentliga sektorn är viktig. Då kanske vi inte förlorar så många väljare, säger hon.

Valfrihet

Centerledaren Maud Olofsson ser bildandet som ett underkännande av vänsteralliansens nuvarande kvinnopolitik. Hon är samtidigt kritisk mot det hon hittills sett av initiativets politik.

”Kvinnor och män måste jobba tillsammans för att öka jämställdheten och ge lika villkor mellan könen. Lösningen kan därför aldrig vara att måla upp männen som fiender. En politik för ökad valfrihet för kvinnor ska inte ta sin utgångspunkt i att alla kvinnor är lika och vill samma saker”, säger Olofsson i ett pressmeddelande och efterlyser tydligare förslag om hur den nya gruppen vill nå sina mål.

Även folkpartiets riksdagsledamot Tina Acketoft är kritisk:

”FI säger sig vilja arbeta för jämställda löner och motverka mäns våld mot kvinnor. Men vem vill inte det? Det finns inte en lösning för alla kvinnor. Till skillnad från Gudrun Schyman och hennes vänner ser vi inte kvinnor som ett kollektiv. Vad som behövs är en politik som ger kvinnor större valfrihet och möjlighet att påverka sin egen vardag”, säger Tina Acketoft (fp).

Läs mer

TT