Det feministiska partiets program

1 av 3 | Foto: urban andersson
Gudrun Schyman, fd partiledare.
NYHETER

Med underrubriken "En ny dimension i politiken" lanserades embryot till ett feministiskt parti på måndagen.

I partiprogrammet får lagstiftningen kring våldtäkter, den svenska sjukvården och arbetsmarknaden sig en känga.

I Feministiskt initiativs broschyr, som delas ut runtom i Sverige under måndagseftermiddagen, presenteras fem punkter:

Förändrad våldtäktslagstiftning

Man vill förändra dagens lagstiftning, som man säger bygger på "en manlig föreställning" om att kvinnor inte har en egen sexualitet, utan bara är objekt.

Könsperspektiv i sjukvården

Man menar att kvinnor får vänta längre på ambulans, undersöks i mindre utsträckning och får mindre och billigare medicin.

Löneklyftan

387 000 män arbetar inom de tio mest mansdominerade yrkena. Inom vård och omsorg arbetar 388 000 kvinnor med lägre lön. Feministiskt initiativ vill se jämlikhet på arbetsmarknaden.

Kvinnors dubbelarbete och sjukskrivningar

Kvinnors livsmönster, med lönearbete och vård av barn och hem, leder allt oftare till långtidssjukskrivningar. Män å andra sidan "kombinerar betalt arbete med ekonomisk, politisk och facklig makt."

Asylsökande kvinnors rätt

Asylsökande kvinnor som blir slagna av sina män får inte skäl för asyl. Ändå finns lagstiftning som medger asyl på grund av könsförföljelse - den måste följas menar föreningen.

Feministiskt initiativ skriver vidare att det närmaste året kommer att ägnas åt att "formulera en stark och tydlig feministisk politik med konkreta krav och förslag".

Feministiska initiativets styrelse

Läs mer

Nina Schaub

ARTIKELN HANDLAR OM