"Feminism är inte en enfråga"

Gudrun Schyman chattade med läsarna om nya feministpartiet

NYHETER

– Feminism är inte en "enfråga", utan det handlar om att se på varje politikområde med de feministiska glasögonen. Vårt mål är att vidga politiken och vitalisera demokratin, sade Gudrun Schyman, som ingår i ledningen för det feministiska initiativet Fi.

   Gudrun Schyman säger: Hej alla läsare - välkomna med frågor. Det är en spännande dag!

Pernilla säger: Hur känns det att gå med i ett nytt parti?

   Gudrun Schyman säger: Det är ju ännu inte ett parti. Vi går nu ut och söker stöd för idén att ställa upp i valet. Och det känns väldigt roligt och spännande.

Yvonne säger: Härligt att se dej "på banan" igen...En fråga bara; varför ska jag som kvinna rösta på Er (om ni ställer upp i valet) o vad räknar ni med att kunna bidraga med i dagens samhälle??

   Gudrun Schyman säger: Om du ska rösta på oss eller inte - det ska du ta ställning till när vi tillsammans har diskuterat vilka konkreta politiska krav som vi vill driva i riksdagen. Där är vi inte ännu. Men du som alla andra kvinnor har säkert erfarenhet av att ha blivit sedd på som mindre värd i olika sammanhang. Och har du det och vill ändra på det, så tycker jag att du ska gå med.

Daniel N säger: Ni säger er vara ett feministparti. Jämställdhet mellan könen är väl det som ska främjas då (bland annat). Hur motiverar du att ni av 15 st i styrelsen är 15 st kvinnor, inte så jämställt i mina ögon.

   Gudrun Schyman säger: Hittills har det varit mest kvinnor som är intresserade av att forma en politik som har som mål att ändra på det faktum att män har mest makt och inflytande. Nu, när vi har formulerat den politiska plattfomen, är alla som stödjer den välkomna, det vill säga både män och kvinnor.

papphammar säger: Behövs inte ett mansparti nu också, för kampens skull?

   Gudrun Schyman säger: Nej, det anser inte jag. Situationen idag är att män dominerar. Mitt mål är att vi ska vara lika mycket värda oavsett vilket kön vi har, det vill säga vi ska ha lika mycket makt och inflytande. Det Feministiska initiativet vill forma en politik som löser upp den patriarkala maktordningen. Det kan både män och kvinnor vilja. Det är inte fråga om vilket kön man har, utan det är en fråga om att våga utmana mansmakten.

ingemar säger: Spännande att det händer saker i politiken!, men hur ser du på att ev. konkurrera med vänstern? Finns det ingen risk att ni kan peta ner dem under 4%gränsen? Vill ni det?

   Gudrun Schyman säger: Det vill vi absolut inte. Vårt mål är inte att konkurrera ut något annat parti. Vårt mål är att vidga politiken och vitalisera demokratin. Enligt alla opinionsundersökningar är det andra största "partiet" idag alla dem som inte vill välja något av de befintliga partierna. Jag är övertygad om att det finns tillräckligt med människor så att det räcker till oss alla.

alexa säger: kommer du att samarbeta mer med den borgerliga sidan?

   Gudrun Schyman säger: I en framtida situation, om vi ställer upp till val, så kommer vi att samarbeta med dem som stödjer våra krav.

Tobias säger: Vart tog klassperspektivet vägen, Gudrun?

   Gudrun Schyman säger: Jag är fullt medveten om att det finns ett klassperspektiv. Majoriteten av fattiga, i Sverige och i världen, är kvinnor. Majoriteten lågavlönade är kvinnor. Majoriteten långtidssjukskrivna är kvinnor och så vidare och så vidare. En feministisk analys är ett annat sätt att närma sig orättvisorna både i Sverige och i världen.

Anna säger: Hur stor är risken att människor kommer uppfatta er som "ännu ett enfrågeparti" som "bara driver jämställdhetsfrågor" i stället för ett parti som driver en bred politik ur ett jämställt perspektiv? Vilket är närmare sanningen tror du?

   Gudrun Schyman säger: Jag tror att allt fler kommer att få allt mer kunskap och information som gör det möjligt att förstå att feminism inte är en "enfråga", utan att det handlar om att med de feministiska glasögonen på näsan se och analysera varje politikområde.

dagge säger: hur fick ni iden till ett feministisk parti?

   Gudrun Schyman säger: För mig har det varit en process som startade för flera år sedan när jag märkte vilken stor efterfrågan det fanns hos många på en politik som utgår ifrån kvinnors ställning och kvinnors situation. Jag har pratat med många under årens lopp och varit inbjuden till många utav de grupper och nätverk som redan finns. Tillsammans har vi förstått att de politiska partier som finns idag inte fullt ut mäktar med att öppna sig för den här dimensionen i politiken. Vi har förstått att för att bryta ner den patriarkala makten måste vi formera makt för att kunna utmana.

Maxi säger: Tror du att ni kommer få många röster av män?

   Gudrun Schyman säger: Jag tror att vi kommer att få många röster av både män och kvinnor. Många män har hört av sig till mig och varit upprörda över att deras fruar inte har fått fast anställning fast de haft vikariat i vården i kanske 20 år. Andra har varit upprörda över att se hur deras döttrar far illa och blir trakasserade, både i skolan och på arbetsplatser. Jag tror faktiskt att väldigt många män känner sig obekväma med de här stereotypa könsrollerna vi har och därför vill solidarisera sig med kvinnors politiska arbete.

gemini säger: Kommer ni även att kämpa för mäns rättigheter i de fallen där det finns orättvisor till kvinnors fördel?

   Gudrun Schyman säger: Ja, självklart. Ingen ska behöva bli diskriminerad utifrån kön.

Ulla säger: Vad kommer ni tycka i andra frågor som t.ex. skatter och kärnkraften?

   Gudrun Schyman säger: I organisationen Feministiskt initiativ har vi ännu inte fört de diskussionerna. Vi kommer naturligtvis att göra det, men vi vill vara fler som deltar. Inför att vi beslutar oss för om vi kommer att ställa upp i riksdagen eller inte, så kommer vi att diskutera vilka politiska krav vi kommer att arbeta för.

KvinnorKan säger: Din idé om mansskatten som det språkades ganska friskt om i tidningarna . Var det bara för att synas på framsidorna i kvällspressen ? För med ett sånt absurdt förslag skulle ni ju knappast få en manlig röst

   Gudrun Schyman säger: Den motion jag skrev handlade om att få en samhällsekonomisk beräkning på vad mäns våld mot kvinnor kostar. När den prislappen finns tydlig är det också rimligt att diskutera vem och hur detta ska betalas. Idag betalar ensidigt kvinnor med lägre löner, otrygga anställningar, sämre vård inom sjukvården, genom frivilligt arbete i kvinnojourer med mera. Vi betalar alla med vår rädsla. Den här situationen måste självklart ändras.

Rans säger: hej, vad skiljer feministpartiet från din tidigare patri?

   Gudrun Schyman säger: Det Feministiska initiativet (vi är ännu inte ett parti) har som ambition att sätta kvinnors villlkor och kvinnors ställning högst upp på den politiska dagordningen. Vi vill utifrån en feministisk analys titta på alla politiska frågor. De partier som finns idag, inklusive Vänsterpartiet, har som utgånspunkt konflikten mellan arbete och kapital, eller om man vill konflikten mellan rik och fattig, det vill säga klassfrågan. Feministiskt initiativ har som utgångspunkt den andra stora maktfrågan i vårt samhälle. Den som finns inom ramen för könsmaktsordningen.

lorna young säger: Är Sverige världens mest jämställda land?

   Gudrun Schyman säger: Jag tycker att vi har kommit långt på flera områden i Sverige, men Sverige är inte ett jämställt land. Också här finns en systematisk diskriminering av kvinnor i hemmen, på arbetsmarknaden och i det offentliga samhället, på alla nivåer från vaggan till graven.

Moderator säger: Nu är chattet slut. Ett stort tack till Gudrun Schyman och alla er som har skickat in frågor.

   Gudrun Schyman säger: Tack för alla intressanta frågor och jag hoppas att vi ses och hörs i fortsatta spännande samtal!

Läs mer