Saab varslar 250 anställda

Linköping och Karlskoga värst drabbade

NYHETER

Saab Bofors Dynamics varslar 250 personer på utvecklingssidan. Värst drabbade blir Linköping och Karlskoga.

Björn Eriksson, landshövding i Östergötland, är kritisk till beslutet.

Orsaken till varslet, som tillkännagavs på måndagen, är nedgång i beläggningen. Saab Bofors Dynamics tillverkar bland annat Jas39Gripen och militärt materiel. Nu finns det inte längre behov av hela den nuvarande personalstyrkan för försvarets utvecklingsuppdrag.

I Karlskoga riskerar 140 anställda att bli av med sina jobb, i Linköping har 110 personer varslats om uppsägning.

Landshövdingen oroad

Björn Eriksson, landshövding i Östergötland, är oroad över neddragningarna som berör så många människor.

– Det är klart att jag är bekymrad, vi värnar ju om våra materielbeställningar, säger han till TT.

Björn Eriksson ser inte beslutet som en renodlad försvarsfråga. I stället anser han att det rör sig om en samhällsfråga där olika områden går in i varandra, och där ansvaret borde ligga hos politikerna.

– Det här rör så vitala frågor för svensk industri och berör så många aspekter. Det borde vara regering och riksdag som bestämmer hur mycket resurser man ska avsätta för försvarsmateriel och liknande, säger han.

Bestämmer själv om pengarna

I dag får försvaret en viss summa pengar, och får självt bestämma vad pengarna ska användas till. Björn Eriksson vill i stället att det slås fast hur stora beställningar av försvarsmateriel olika företag ska få.

– Gör man det så har företagen och universiteten något hyggligt stabilt att planera efter, säger han.

Enligt Björn Eriksson är det även viktigt att bestämma vilka områden som bantas ned och vilka som bör vara oförändrade. Sämsta tänkbara scenario blir att det skärs ner lika mycket överallt.

Om de varslade vid Saab Bofors Dynamics sägs upp kan de få lämna sin arbetsplats mot slutet av nästa år.

Kajsa Haglund/TT