Skrik för att byta tv-kanal

Livet ännu lättare för soffpotatisar

NYHETER

NEW YORK

Livet blir bara bättre och bättre för soffpotatisarna.

Snart behöver vi inte ens trycka på fjärrkontrollen.

Det räcker att ropa åt tv:n.

Man kan måhända tycka att tillvaron i och med fjärrkontrollens entré i våra vardagsrum blev tillräckligt förslappad

Men företaget Agile TV har insett att det finns en marknad för ytterligare "lättnader""

Så man uppfann en röststyrd fjärrkontroll.

Med en sådan behöver man alltså inte ens lyfta armen och trycka in en knapp.

Man kan ligga alldeles still och ropa åt tv:n:

- Eurosport!

Så byter tv:n automatiskt kanal.

Per Bjurman