Kardinalers beslut om datum för konklav dröjer

Påven lämnade ett hemligt dokument efter sig

NYHETER

ROM

De katolska kardinalerna har ännu inte bestämt när de 117 kardinaler som ska utse påvens efterträdare ska mötas i konklav, meddelade talesmannen Joaquin Navarro-Valls på tisdagen.

Konklaven måste inledas mellan 15 och 20 dagar efter det att påven dött och måste fortsätta till dess att den kommit fram till ett beslut.

Talesmannen berättade också att påven Johannes Paulus II lämnade ett hemligt dokument efter sig till kardinalerna, men att det ännu inte har öppnats.

En av uppgifterna för mötet efter påvens död är att läsa upp de dokument som han kan ha lämnat efter sig.

Vatikanen känner fortfarande inte till identiteten på den efterträdare som påven Johannes Paulus ska ha utnämnt för två år sedan men vars namn han behöll för sig själv. Den informationen skulle kunna finnas i påvens testamente, sade Navarro-Valls.

Han uttalade sig efter det tredje kardinalsmötet som diskuterat påvens begravning på fredag.

TT-AFP