Trasig skruv orsakade broraset i Kil

En kvinna omkom i olyckan

NYHETER

KARLSTAD

Ett brott på en förankringsskruv var den direkta orsaken bakom gångbroolyckan i Kil som orsakade en kvinnas död.

Den slutsatsen dras i den expertrapport som presenterades på tisdagen.

Redan vid åttatiden på morgonen den 29 mars ringde en kvinna till kommunens växel och meddelade att det fanns en glipa vid bron. Fyra timmar senare rapporterade en annan person om en stor glipa, men genom en rad missförstånd stängdes inte bron av. En stund senare rasade i stället bron när kvinnan passerade över den.

Skruvbrottet bedöms ha inträffat en tid före olyckan eftersom brottytorna hunnit rosta.

- Vi vet inte när den brast. Om det var för två veckor sedan, för två månader sedan eller för två år sedan är det i dag ingen som vet, säger kommunalrådet Jan Wadell.

Bulten har sänts till laboratorium för analys.

Stor dragkraft

Checklistorna ses nu över så att man vid framtida inspektioner lättare ska kunna jämföra data från olika inspektionstillfällen och därmed upptäcka eventuella förändringar.

Av den tekniska rapport som broexperten Karl-Gunnar Lundström på konsultföretaget WSB upprättat framgår att det var den sydvästra förankringsskruven som hade brustit. Skruven, som var 20 millimeter i diameter, påträffades efter olyckan på marken nedanför landfästet.

Det syns tydligt att det inte varit fråga om ett rent dragbrott utan att skruven även böjts i brottsnittet.

För att åstadkomma ett dragbrott på en 20 millimetersskruv krävs en belastning med omkring 25 ton.

Ingen tjälskada

Sedan bron lossnat vid landfästet har den glidit i sidled.

Det krävdes endast en sidorörelse på omkring ett par centimeter för att även motstående balks förankring skulle hakas loss.

Efter olyckan har det spekulerats i att tjälskador skulle ha orsakat att bron kapsejsade, men undersökningarna har visat att det inte funnits någon tjäle under bottenplattorna som var isolerade med cellplast.

Bron byggdes 1981 och godkändes efter slutbesiktning den 27 augusti samma år.

De besiktningsprotokoll som påträffades efter olyckan visade att bron senast besiktigades 1999 och att det då inte fanns några anmärkningar.

TIDIGARE ARTIKLAR:

Benny Öinert/TT