JämO vill ha delad föräldraförsäkring

Går emot regeringens utredare

NYHETER

JämO Claes Borgström efterlyser en modern, delad föräldraförsäkring, i stället för den tredelade som regeringens utredare föreslår.

Han tror att opinionen mot en delad föräldraförsäkring kan komma att svänga.

I höst väntas regeringen föreslå en tredelad föräldraförsäkring där mamman tar en tredjedel och pappan en tredjedel av föräldradagarna. Den sista tredjedelen skulle fördelas fritt mellan föräldrarna.

– Det är bättre än det nuvarande systemet, men ska man främja en utveckling mot ett jämställt samhälle ska man dela föräldraförsäkringen, säger JämO Claes Borgström.

Opinionen emot en delad föräldraförsäkring har varit stark.

”Beror på hur man frågar”

– Men det beror på hur man ställer frågan, säger Claes Borgström.

– Om man frågar en mamma som just fått barn om hon vill vara hemma så kommer hon att svara ja, men om man frågar en mamma med barn i tioårsåldern som halkat efter i löneutvecklingen så är det inte säkert att hon skulle svara på samma sätt.

Enligt JämO halkar kvinnor efter i löneutvecklingen eftersom de är hemma med barnen längre än männen. En tredelad föräldraförsäkring skulle bara få marginella effekter.

– Valfriheten är bara formell. Man kan dela redan i dag, men man gör det inte. Männen tar bara ut ungefär 18 procent av dagarna. Det tror jag inte är ett resultat av ett fritt val. Det finns hinder från arbetsgivarna och kanske från kvinnorna själva, speciellt från kvinnor med tunga jobb och låga löner.

Enligt Claes Borgström skulle opinionen vara annorlunda om kvinnorna kunde påverka sin arbetssituation.

– Om man såg att en delad föräldraförsäkring skulle förändra villkoren skulle man kanske få andra svar.

Karin Lindblom