Påven lämnade hemligt brev till eftervärlden

Kan innehålla namnet på hemlig kardinal han utsåg 2003

NYHETER

Rom

Påven Johannes Paulus II lämnade efter sig ett hemligt testamente. Det kan innehålla namnet på en kardinal som påven utsåg 2003 men aldrig offentliggjorde.

Påvens budskap till eftervärlden blev känt medan kardinalerna som ska utse näste påve samlades i Rom för begravningen på fredag.

När de 117 kardinalerna ska mötas i konklav till den hemlighetsomgärdade ceremonin är ännu inte bestämt, meddelade Vatikanens talesmän Joaquin Navarro-Valls.

De cirka 90 kardinaler som hittills kommit till Rom möttes för tredje gången på tisdagen och diskuterade formaliteter kring begravningen och valet.

På gator och torg i närheten av Peterskyrkan köade hundratusentals troende i uppemot åtta timmar för att få en glimt av den döde Johannes Paulus, som vilar framför altaret iförd en röd och vit dräkt.

Klockringning

Ett besked lämnades på tisdagen: När kardinalerna som deltar i konklaven, bara de som är under 80 år får vara med, har utsett en ny påve ska detta meddelas inte bara med vit rök från en kamin i Sixtinska kapellet. Det ska också ringas i klockorna så man undviker den förvirring som uppstått vid tidigare påveval.

Det har då varit svårt att avgöra om röken som släppts ut varit vit eller svart. Svart rök visar att ingen kunnat väljas ännu. Den gråaktiga rök som ibland trängt ut efter voteringar i tidigare konklaver har lett till olika tolkningar av den församlade presskåren. Men nu ska beskedet förtydligas även genom klockringning.

Påvens testamente var inte känt vid tidpunkten för hans bortgång, sade Navarro-Valls.

- Vi vet inte vad brevet innehåller. Om det är något så kommer det att meddelas, sade Navarro-Valls.

Efterträdaren?

Han inlät sig på spekulationer om att brevet kan innehålla namnet på den kardinal som Johannes Paulus utsåg 2003 men höll hemlig. Det kan ske i fall där kardinalen lever i ett land där kyrkan förtrycks och där utnämningen kan medföra risker.

För första gången i historien kommer kardinalerna i konklaven inte att hållas fullständigt instängda i Sixtinska palatset och sina bostäder under överläggningarna. De får röra sig inom Vatikanen men inte ha kontakt med världen utanför murarna, sade Piero Marini, den biskop som ansvarar för ceremonielet.

Marini avslöjade också att den döde påven inte har balsamerats.

Från hela den katolska världen är sörjande på väg till Rom. Kommunikationerna till och från Italien, liksom inne i Italien, är ansträngda. Närmare två miljoner väntas närvara vid begravningen på fredag.

TT-AFP