- Oftast är det huvudet som saknas

NYHETER

Hur vanligt är styckmord?

- Utomordentligt sällsynt. Mindre än ett mord på hundra är styckmord. De senaste 50 åren har 30 styckmord upptäckts, men då finns några mystiska försvinnanden genom åren. Inkluderas mörkertalet tror jag det görs ungefär ett styckmord om året i Sverige.

Vilka är styckmördarna?

- Det finns två typer: personer som styckar efter ett relationsmord och personer från den organiserade brottsligheten. Styckmorden är fördelade ungefär hälften var mellan grupperna.

Vilka blir styckmördade?

- Två kategorier: dels är det kvinnor som mördas av närstående män, dels är det kriminella som styckar varandra för att undvika upptäckt.

Varför begås de?

- Styckningen är en transportfråga, för att uttrycka det cyniskt. Mördaren behöver transportera kroppen från ett ställe till ett annat för att försena upptäckten och vinna tid.

Var begås morden?

- Den typiska brottsplatsen är offrets eller gärningsmannens lägenhet.

Vilka är gärningsmännen?

- Nästan alltid män.

Finns det kvinnliga styckmördare?

- Ja, men det är väldigt sällsynt. I de fall en kvinna har styckmördat någon är det nästan alltid en anhörig. Aldrig inom den organiserade brottsligheten.

Hur styckar mördarna kroppen?

- Oftast styckar de kroppen i sju delar. Först kapar de huvudet eftersom det är jobbigast att ha kvar. Sen delar de armarna på två, benen i två och kroppen delas mitt itu.

Var placerar de kroppen?

- Oftast inom en radie av 30 kilometer från mordplatsen. Eftersom kroppen är tung dumpar de den i två omgångar. Den andra halvan brukar hittas på ungefär samma avstånd men på motsatt sida av det första stället.

Finns det någon del som sällan upptäcks?

- Den del som oftast saknas är huvudet, eftersom huvudet ofta är skickat med soporna i sopnedkastet.

Finns det lustmördare?

- Ja, fast det är ovanligt. Ungefär en på tio. Mordet är ofta en aggressionshandling och styckningen en logistikfråga.

Hur gamla är styckmördarna?

- De vanekriminella är ofta runt 30-årsåldern medan de som utfört relationsmorden ofta är något äldre.

Två styckmord - på två veckor. Men styckmord är mycket ovanliga i statistiken. - Jag tror att det görs ungefär ett styckmord om året i Sverige, säger kriminolog Leif GW Persson.

Petter Sundsten