Psykiatriprofessor: Nu måste lagen ändras

NYHETER

Socialstyrelsens rättsliga råd rekommenderade rättspsykiatrisk vård för Ulf Olsson.

Men Lunds tingsrätt valde ändå fängelse.

– Redan i dag sitter det för många psykiskt sjuka på våra fängelser, säger Anders Forsman, professor i rättspsykiatri.

En oväntad och intressant dom, konstaterar Anders Forsman om tingsrättens dom mot mördaren och våldtäktsmannen Ulf Olsson på tisdagen.

Och en dom som går stick i stäv med det yttrande som socialstyrelsens rättsliga råd gav. I yttrandet slog det vetenskapliga rådet Marianne Kristiansson, med stöd av bland andra Anders Forsman, fast att Ulf Olsson begick sina missgärningar under påverkan av allvarlig psykisk störning och att han fortfarande lider av denna. Olsson är – enligt rättsliga rådet – i behov av psykiatrisk vård förenad med frihetsberövande.

"Många psykiskt sjuka döms till fängelse"

Livstids fängelse blev domen. Och hur mycket psykiatrisk vård det blir då är högst osäkert, säger Anders Forsman.

– Av egna undersökningar vet jag att det idag finns en hög psykisk sjuklighet på våra fängelser, bland annat på grund av att många psykiskt sjuka döms till fängelse påföljd istället för vård, säger Forsman.

Vad som är ännu mer allvarligt är att de psykiskt sjuka som döms till fängelse inte heller får den vård de behöver.

– En person som Ulf Ohlsson skulle kanske först inleda sin ofrihet på en rättspsykiatrisk klinik för att så småningom överföras till fängelse.

Här behövs en lagändring, säger Anders Forsman.

"Inte rätt att konsekvenserna blir så olika"

– Det finns absolut behov för det. Det är inte rätt att konsekvenserna blir så olika om man döms till vård eller fängelse. En fängelsedom kan innebära livstids inlåsning samtidigt som en vårddom kan medföra betydligt lindrigare konsekvenser.

Syftet med det lagförslag som justitedepartementet funderat på under cirka två års tid men som ännu inte gått igenom, är att förstärka samarbetet mellan kriminalvården och rättspsykiatrin.

– Det är en förändring som behövs. Nu, säger Anders Forsman.

Robert Triches