Persson vill inte sänka skatten

"Situationen känns rätt otäck"

NYHETER

Bensinpriserna har nått rekordhöga nivåer. Det innebär att staten kammar in allt högre skatteinkomster.

Statsminister Göran Persson säger att han känner oro för prisutvecklingen – men han är inte beredd att släppa på skattetrycket för att lindra hushållens bensinnota.

– Det finns inga planer på att justera energiskatterna, sade Göran Persson vid ett besök i Västernorrland på onsdagen.

Det är många i bland annat Västernorrland som måste förlita sig på bilen för att kunna ta sig till och från jobbet och för att skjutsa barn till fritidsaktiviteter, för alla dessa familjer blir bensinkostnaden en allt tyngre post att bära. Men statsministern avfärdade alla förhoppningar om sänkta bensinskatter.

Fortsatta höjningar

– Det finns signaler om att vi kan stå inför rejält höjda råoljepriser samtidigt som vi kan förvänta oss att dollarkursen stiger. Det tillsammans gör att vi kan förvänta oss stigande bensinpriser. Jag vet inte var smärtgränsen går. Men situationen känns rätt otäck, framhöll Göran Persson.

Även för industrin i Norrland är energiprisutvecklingen oroande. På onsdagen studerade statsministern skogskoncernen SCA:s verksamhet. SCA är ett av de företag som lobbar för att få lägre energikostnader och en mer långsiktig energipolitik.

– Vi lever i en värld där även energin är en internationell handelsvara. Det innebär att vi inte kan räkna med sänkta energipriser i framtiden. I Sverige har vi haft och kommer även i framtiden att ha en fördel i form av relativt låga tillverkningskostnader för elström. Även när kärnkraften ska avvecklas och ersättas med andra energikällor kommer det att ske så att det inte stör vår energiberoende industri, lovade Göran Persson.

Spara på energin

Statsministerns besked till hushållen och industrin var entydigt – räkna inte med lägre energikostnader utan satsa på att minska kostnaderna.

Göran Persson betonade att han inte vill ha tillbaka det energislöseri som vi levde med för 30–40 år sedan.

– Som privatperson och bilägare måste jag mer medvetet rannsaka mig om varje körning är nödvändig och kanske också byta till en bensinsnålare bil, sade statsministern.

Ove Byström/TT