Kina-protest mot planer på strypt klädimport

EU oroligt att inhemska textilmarknaden ska slås ut

NYHETER

PEKING

Peking protesterade på torsdagen skarpt mot EU:s hot om restriktioner mot textilimport från Kina.

”Detta avviker från andan i den frihandel som Europa föreslår och kränker allvarligt Världshandelsorganisationens grundprinciper”, förklarade en talesman för det kinesiska handelsministeriet på internet.

Det kinesiska uttalandet var svaret på EU:s presentation dagen innan av möjliga skyddsåtgärder mot import från Kina.

Flera EU-länder, bland dem Italien, Frankrike och Spanien, oroar sig för att importen från Kina ska öka alltför kraftigt. Man befarar att Europas textilindustri ska slås ut av de billiga kinesiska varorna, skriver TT:s Brysselkorrespondent.

EU:s hot ”kommer att få negativa verkningar inte bara på kinesisk-europeisk textilhandel utan på den globala textilhandeln som helhet”, förklarade talesmannen.

Kina och EU har kompletterande kompetenser inom textilområdet och det finns gemensamma intressen som borde främjas i stället, hette det.

”Varje åtgärd som hindrar integreringen av textilindustrin kommer att skada Kinas och EU:s gemensamma intressen.”

”De två parterna borde försöka lösa problemen de står inför genom förstärkt dialog och samarbete”, underströk den kinesiske talesmannen.

EU och USA har båda uttryckt oro för att hävandet vid nyår av handelsrestriktionerna ska leda till att kinesiska kläder översköljer deras marknader. Båda har spekulerat i möjligheterna att införa någon form av importrestriktioner.

TT-AFP