Påven funderade på att avgå

Hemliga testamentet offentliggjordes idag

Foto: reuters
Stats- och regeringschefer från hela världen är på plats i Rom för begravningen av påven Johannes Paulus II. På torsdagen släpptes påvens hemliga testamente.
NYHETER

Påven övervägde att avgå inför millennieskiftet.

Det var den största överraskningen i påvens testamente, som offentliggjordes idag.

Man kan också läsa att påven inte efterlämnar några jordiska tillgångar - och att hans personliga anteckningar ska brännas.

Johannes Paulus II kommer att gravsättas i kryptan under Peterskyrkan i morgon - men han funderade själv länge på att begravas i hemlandet Polen.

Att det inte blir så beror på kardinalerna.

Påven överlät i sitt testamentet nämligen åt dem att besluta var kroppen skulle gravsättas, rapporterar AP.

Skrev på polska

Det är något av innehållet i de 15 sidor som offentliggjordes på torsdagen. Dokumenten utgör påvens andliga testamente.

Dokumentet har skrivits under de sammanlagt 26 åren vid makten, från 1979, året efter att han valdes, fram till nu.

Innehållet har efter påvens död redan lästs av hans närmaste i Vatikanen. Samtliga dokument är skrivna på polska och har av Vatikanen nu översatts till italienska.

Mordförsök

På eftermiddagen fick miljoner troende katoliker världen över ta del av påvens tankar i det personliga testamentet.

Bland det mer uppseendeväckande är raderna om att han allvarligt övervägde att lämna den heliga stolen inför millennieskiftet.

Påven var redan då allvarligt sjuk, han närmade sig 80-årsdagen och katolska kyrkan stod på tröskeln till ett nytt årtusende. Han nämner i det sammanhanget också mordförsöket 1981 och kallar det ett mirakel att han överlevde.

En åldrande påve, tyngd av krämpor, tvivlade också på sin egen förmåga att orka med den stora uppgiften.

"Jag hoppas att Herren hjälper mig att se hur länge jag måste fortsätta arbetet han kallade mig till den 16 oktober 1978", skrev påven. Han ber i texten också Gud om styrka att orka.

Tolkningsfråga

Formuleringar i påvens testamente såg många internationella medier omedelbart efter offentliggörandet som en indikation på att påven för fem år sedan övervägde att avgå.

– Så tolkar inte jag det. Det vore mot hans övriga handlande, säger Maria Hasselgren vid katolska stiftet i Stockholm. Hon ser formuleringarna som att han då, och åtminstone från mitten av 1990-talet, när han ska ha skrivit instruktionerna om hur kardinalerna ska välja en ny påve, enbart förberedde sig för sin död i ämbetet.

Anteckningarna bränns

I testamentet ber påven också uttryckligen att alla personliga anteckningar ska brännas.

Enligt Vatikanen är påvens arv till eftervärlden enbar andligt - han efterlämnar inte några jordiska ägodelar alls.

Bara två personer nämns vid namn i testamentet - påvens personlige sekreterare och högste rabbinen i Rom, som välkomnade honom till synagogan i Rom 1986.

Caroline Olsson, TT