Var femte tänker fuska med deklarationen

Aftonbladets läsare har lägre skattemoral än svenska folket

NYHETER

Aftonbladet.se:s undersökning av läsarnas skattemoral är skattemyndigheternas värsta mardröm: En av fem har redan nu bestämt sig för att fuska med årets deklaration.

– Det var inte bra, säger Ulf Lindström, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Under torsdagen svarade drygt 18 600 läsare på aftonbladet.se:s enkla fråga "Tänker du fuska i deklarationen".

Mer än var femte, över 21 procent, svarade "Ja" på den frågan. Det är betydligt fler än vad Skatteverket brukar få fram när de gör sina undersökningar.

Ökande moral

– Vi brukar fråga på ett mer inlindat sätt, som exempelvis: "Om du hade möjlighet, skulle du behålla inkomst från beskattning?" i våra egna undersökningar, säger Ulf Lindström.

2004 var det 15 procent som kunde tänka sig det. Och trenden är att svenska folkets skattemoral ökar. För tre år sedan fanns det enligt Skatteverket 17 procent potentiella skattefuskare.

Svartlistas

– Det är alltid svårt att dra säkra slutsatser av sådana här undersökningar. Det beror så mycket på hur man ställer frågan, och till vem, säger Ulf Lindström. Men vår uppfattning är ändå att benägenheten att fuska minskar.

Hur stor är risken för upptäckt? En fråga som är omöjlig att svara på, tycker Ulf Lindström. Men har du fastnat i skattekontroll tidigare så bör du hålla dig i skinnet i framtiden.

– Ett visst antal av de som åkt fast – och företrädesvis de som vi bedömer har fuskat medvetet – kontrollerar vi regelmässigt de nästkommande åren.

Sedan väljer Skatteverket medvetet ut olika områden där man varje år gör fördjupade kontroller. Under senare år har man lagt mycket kraft och resurser på att bekämpa fusket med att flytta tillgångar, förmögenheter och värdepapper utomlands.

– Våra möjligheter att kontrollera den typan av fusk har ökat betydligt under senare år. Nuförtiden får vi in uppgifter från en lång rad olika länder.

Viktigt sätta åt fuskarna

Det är viktigt, poängterar han, att man sätter åt storfuskarna.

– Det är viktigt för skattemoralen att folk ser att vi inte bara tar de små fuskarna, de som myglar med bilresor och andra avdrag, utan att vi även hittar de som fuskar i stor skala.

Det viktigaste för en hög skattemoral är just att skattemoralen är hög.

– Väldigt mycket hänger på att det inte får bli socialt acccepterat att fuska med skatten. Ser man att folk i sin omgivning fuskar så är risken mycket större att man gör det själv, och tvärtom, säger Ulf Lindström.

Robert Triches