Sänkt sjukpeng - även för svårt sjuka

Moderaterna vill inte göra undantag i sitt förslag

NYHETER

Moderaterna kommer inte att undanta svårt sjuka från sin planerade sänkning av ersättningsnivån i sjukförsäkringen.

Per Westerberg (m), ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott, uppger att partiet tittat noga på möjligheten att göra undantag, men att många försäkringsläkare anser att sjukdomar måste bedömas från fall till fall.

– Cancersjuka kan ibland må bra av att arbeta, säger Westerberg.

Vill sänka till 65 procent

Moderaterna vill sänka sjukersättningen från dagens nivå på 80 procent till 75 procent. Efter sex månader ska ersättningen sänkas ytterligare till 65 procent. Moderatledaren Fredrik Reinfeldt sade i höstas att han skulle kunna tänka sig att undanta vissa grupper med svåra eller kroniska sjukdomar, till exempel cancer.

Funktionshindrade undantas

Däremot så vill moderaterna undanta psykiskt och fysiskt funktionshindrade från sin föreslagna sänkning av förtidspensionen.

– Vi vill undanta grupper som aldrig har kunnat komma ut på arbetsmarknaden och som aldrig har fått chansen att få ett jobb, säger Westerberg.

TT