Sänkt hastighet vid skolbussar

30 km/h blir ny gräns, om Vägverkets förslag går igenom

NYHETER

Vägverket föreslår att 30 kilometer i timmen blir maxhastighet förbi alla bussar som hämtar och lämnar passagerare.

Regeringen är positiv. Ett försök ska nu inledas i Linköping.

Upprinnelsen till förslaget var en rad dödsolyckor med barn som skulle stiga på och av skolbussar veckorna före jul. Men fyra av tio barn åker i dag kollektivtrafik till och från skolan, vars övriga resenärer även skulle ha nytta av ökad säkerhet vid av och påstigning, resonerar Vägverket.

Därför föreslås hastighetsskärpningar förbi landets samtliga 150000 busshållplatser från 2007. Verket föreslår också en rad andra åtgärder, som ombyggda hållplatser, nya gångvägar och belysning.

Försök nästa år

– Det här är vår långsiktiga ambition. Nu vill vi genomföra ett försök för att se hur vi praktiskt ska reda ut det hela. Det är en stor förändring som innebär stora investeringar, säger generaldirektör Ingemar Skogö.

Han uppskattar totalkostnaden till runt en miljard kronor, som ska tas ur de cirka 5 miljarder som finns avsatta för trafiksäkerhetsåtgärder de kommande tolv åren.

Försöken ska genomföras i fem till tio kommuner under 2006. Klar är redan Linköpings kommun. Därutöver finns ett 20-tal intresserade. Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska tillsammans med Vägverket informera fler och välja ut lämpliga kommuner till försöket.

Falsk trygghet

SKL är positiva till förslaget. Olyckor kring skolskjutsar är statistiskt ovanliga men några inträffar varje år. En stor del av dem skulle förhindras eller mildras av förslaget, tror SKL. Bussbranschens riksförbund anser däremot att en hastighetssänkning inte räcker, och vill i stället se stopplikt vid stillastående skolbussar.

Mariann Löfgren (s), ordförande i Linköpings kollektivtrafiknämnd, befarar dock att stopplikt kan ge barn en falsk känsla av säkerhet. I tron att all trafik står stilla rusar de ut i gatan.

– Vi tar det argumentet på stort allvar, men expertisen får avgöra, säger Löfgren.

Infrastrukturminister Ulrica Messing är även hon positiv till Vägverkets förslag.

– Det här är ett bra och viktigt nästa steg mot målet med nollvision.

Regeringen ska nu bland annat utreda om delar av förslaget kräver lagändringar och riksdagsbeslut.

30-gräns vid busshållplatser

Karl Vicktor Olsson/TT