Poliser ska kunna få ha hemlig identitet

NYHETER

Stockholm

En ny lag ska göra det möjligt för svenska poliser att arbeta under antaget namn när de infiltrerar kriminella nätverk.

Även andra yrkesgrupper, exempelvis anställda hos polisen som inte är poliser eller andra myndighetspersoner inom brottsbekämpning och underrättelseverksamhet, ska också kunna få skyddsidentitet.

- Det här är ett av flera steg för att möta den grova internationella brottsligheten, säger justitieminister Thomas Bodström till Svenska Dagbladet.

En skyddsidentitet innebär att exempelvis en enskild polisman får ett alternativt personnummer och namn. Han eller hon kan skaffa identitetshandlingar i namnet som också måste finnas med i folkbokföringsregistret för att det ska kunna bli ett hållbart skydd. Syftet är att polisen vid infiltration inte ska gå att spåra genom sin privata identitet.

Svenska Dagbladet skriver att avsaknaden av skyddsidentitet för svenska poliser har orsakat problem i samarbete med andra länders poliskårer. När polisens verkliga identitet har röjts riskerar såväl polismannen som kriminella kontaktpersoner livet, och hela operationer som planerats under lång tid har fått blåsas av.

Lagförslaget om skyddsidentiteter ska lämnas till Lagrådet under hösten och väntas träda i kraft den 1 januari nästa år, skriver SvD.

TT