"Han förkunnade frihet och rättvisa"

NYHETER
Biskop William Kenney skriver om Johannes Paulus.

Världens fattiga och förtryckta har förlorat sin främste försvarare.

För de svenskar som främst förknippar påven med förbud mot abort och preventivmedel är det kanske obegripligt, men för mig är och förblir Johannes Paulus i första hand en påve som förkroppsligat kyrkans ursprungliga kallelse att förkunna frihet, rättvisa och försoning för alla folk och människor.

Ett äkta engagemang

Johannes Paulus II hade ett äkta engagemang för vanliga människors rätt till ett värdigt liv.

Orubbligt hävdade han de asylsökandes rätt till skydd på sina egna villkor, inte de asylgivande ländernas villkor. Han betonade rätten till privat egendom och företagande, men fördömde exploatering av arbetskraft och jordens resurser. Han tog avstånd från konsumismen, där till och med andra människor blir något som "jag" kan köpa och konsumera - vilket återspeglas i att Vatikanstatens delegation till FN är en av dem som starkast engagerat sig mot trafficking, prostitution och för barns rättigheter.

Han tackade min mamma

Det som kan förefalla inkonsekvent emanerar i själva verket från samma källa, människans okränkbara värde och övertygelsen att alla människor måste vara fria att förvalta den frihet under ansvar som Gud gav oss när han skapade oss till sin avbild.

Jag har många minnen av påven. Starkast är ändå hans möte med min mor. Han tog hennes hand och tackade henne för att hon gett kyrkan en biskop. Det glömde hon aldrig - att han, påven, med värme och ödmjukhet tackat henne, en enkel kvinna ur den engelska arbetarklassen.

William Kenney, Hjälpbiskop i Stockholms katolska stift