Fler myndigheter dras in i flyttkarusell

3 000 statliga jobb ska flyttas - facket togs på sängen

NYHETER

En rad nya myndigheter har dragits in i det jobbflyttpaket som ska ersätta nedlagda försvarsjobb.

För flera kom det som en total överraskning.

Samtidigt skonas andra verk.

Jämfört med ursprungsplanerna som lades fram i början av året, har regeringens flyttpaket svällt något och omfattar nu över 3000 statliga jobb på myndigheter och statliga bolag, varav bolagen står för runt 300 jobb.

Planerna presenteras på lördagen men TT har läst hela listan. De myndigheter som tillkommit är Centrala studiestödsnämnden (CSN), Sida, Riksutställningar, Statens institutionsstyrelse, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS), Kriminalvårdsstyrelsen och Nutek.

– En fullständig överraskning, säger Arne Mellqvist, ordförande för fackförbundet ST inom CSN.

Enligt honom är det 45 tjänster som berörs, varav 25 jobb flyttas från Stockholm till Gotland medan resterande 20 jobb är oklara.

På Nutek flyttas 38 jobb som i dag finns i Stockholm till Östersund.

Ny verksamhet

I Statens institutionsstyrelses (SIS) fall handlar det inte om någon flytt av jobb. I stället öppnar styrelsen helt ny verksamhet i Kristinehamn med cirka 130 nya jobb, enligt Cecilia Sandahl, presschef på SIS.

Samtidigt har flera myndigheter plockats bort från listan: Ungdomsstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Migreringsprojektet vid Statens ljud- och bildarkiv och Försvarets materielverk (FMV). Däremot kommer andra myndigheter inom försvaret att påverkas, enligt uppgift till TT.

Kurt Svensson, informationsdirektör på FMV, är frågande till uppgiften om att myndigheten tagits bort från listan.

– Vi har fått uppgiften att vi ska lokalisera 100 personer i Östersund med början 2007, säger han.

Stor lättnad

Marianne Swahn, informationschef på Kemikalieinspektionen, bekräftar att myndigheten inte längre finns med på listan och berättar hur beskedet togs emot:

– Det var naturligtvis med en stor, stor lättnad. Alla blev väldigt glada.

Hos Riksantikvarieämbetet kan man glädja sig åt att det ursprungliga flyttförslaget bantas ordentligt. 140 tjänster flyttas till Gotland, 120 färre än i det ursprungliga förslaget. Kvar i Stockholm blir bland annat bibliotek och arkiv.

– Regeringen har ändå varit lyhörd för de argument som vi, och många andra, har lagt fram, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

”Vansinnigt”

På facket centralt är ST:s ordförande Annette Carnhede fortfarande missnöjd.

– Fullständigt vansinnigt, säger hon om hela paketet.

Under resans gång sedan förslaget första gången lades fram i början av året har facket undersökt hur många som kommer att flytta med.

– Jag tror inte att det kommer att bli mer än tio procent, säger Carnhede.

Hon är också kritisk till att regeringen, som hon anser, medvetet mörkar totalkostnaden för omflyttningen.

Nya flyttförslaget

Regeringens nya förslag innebär att statliga jobb motsvarande cirka 2600 årsarbetare, eller uppskattningsvis runt 3000 personer, flyttar eller tilllkommer i paketet som ska ersätta nedlagda försvarsjobb. De statliga bolagen som berörs är fortfarande inte preciserade mer än i antal.

Olle Lindström/TT , Mats Rörbecker/TT

ARTIKELN HANDLAR OM