Svensk drottning i kryptan

NYHETER

Kryptan i Peterskyrkan, där påven gravsattes på fredagen öppnar för besökare igen nästa vecka.

Påven får vila på den plats påven Johannes XXIII hade fram till dess han saligförklarades och flyttade in i själva domkyrkan. Totalt vilar 62 påvar i kryptan liksom kända personer som drottning Kristina av Sverige. Här finns också vad man tror är stoftet efter Petrus, Jesu lärjunge och den första påven.

TT-AFP-Aftonbladet