Slår du Olinda?

Testa dig själv - gör dagens högskoleprov

NYHETER

Olinda Borggren klarade 0,1 poäng på sitt högskoleprov. Hur många rätt fixar du? Testa här på aftonbladet.se.

För er som redan har gjort provet kan ni kolla resultatet.

Vi har facit.

Antalet som gör högskoleprovet ökar kraftigt - 51 641 personer anmälde sig till vårens provomgång.

– Det där följer i hög grad hur många 19-åringar som finns. De senaste åren har antalet 19-åringar ökat och därmed också antalet deltagare i högskoleprovet, säger Håkan Forsberg, avdelningschef på Högkoleverket.

Max poäng är 2,0. Det är svårt att uppnå, men att att få så lite som 0,1 är också något av en prestation, menar Håkan Forsberg.

Funnits sedan -77

– Chansen att få så få rätt är otroligt liten, även om man fyller i alla svar slumpässigt. Hon måste helt struntat i att svara, säger han.

Många är de som under åren har suttit och svettats i timmar över de svåra logik- och förståelse-frågorna. Provet har funnits sedan 1977.

– Fast fram till början på 90-talet var det bara de som var minst 25 år gamla och hade fyra års arbetslivserfarenhet som fick genomföra provet och få "en andra chans" att komma in på högskolan.

Här intill kan du ladda ner både årets upplaga av högskoleprovet, och facit till detsamma.

Testa dig själv - eller se om du är smartare än Olinda.

Och du - medelvärdet ligger strax över 0,9.

Fotnot: För att räkna fram din slutpoäng måste resultatet normeras. För detta krävs en normeringstabell som högskoleverket presenterar den 30/4. Antalet rätt ger dig en fingervisning.

Testa dig själv

Här är lördagens prov – uppdelat i fem avdelningar

Robert Triches