"Pojkar kan bli fruktansvärt aggressiva"

NYHETER

Barnen far inte illa av att leva första året i fängelse.

Men senare i livet kan de få stora problem.

Små barn märker inte om dörrarna är låsta. Inte heller om miljön är grå och dyster. De behöver den första symbiosen med sin mamma för att bli trygga.

–Fram till ett års ålder har de fullt sjå med att undersöka sin egen kropp, därför påverkas de inte av miljön, säger psykologen Birgit Altahr-Cederberg med 30 års erfarenhet av barn med föräldrar i fängelse.

Separationen från mamman, som oftast sker vid ett års ålder, kan bli mycket traumatisk, enligt henne.

–Pojkar kan bli fruktansvärt aggressiva längre fram i livet medan flickor drar sig undan och grubblar. Psykoser kan komma i vuxen ålder.

Av de 300 barn som Birgit Altahr-Cederberg träffat säger åtta av tio att de blivit mobbade för att deras föräldrar sitter i fängelse.

Malin Nord